Artikler

Artikler skrevet af Henrik Knudsen

Knudsen, H 2020. Armenian Gull at Blåvand, Denmark in May 2017. Dutch Birding 42: 344-347.

Sydlig Nattergal ved Blåvandshuk. – Pandion 30. januar 2019

Fuglene ved Blåvand – Pandion 7. august 2019

Kaspisk Måge ved Blåvandshuk 2000-2017 – Pandion 7. august 2019

Islandsk Vindrossel – Club300.dk 5. oktober 2016

Green Warbler Phylloscopus nitidus ringed at Blåvand: molecular confirmation of a Danish first and European eighth vagrant record – ORNIS SVECICA 27: 121–131, 2017

Litoralis – forårets faldgrube (feltbestemmelse af Bjerg-Skærpiber) – Langelands Fugle

Fotoguide til Kaspiske Måger, Larus cachinnans – Langelands Fugle 21. februar 2012

Feltbestemmelse af Træløber og Korttået Træløber – Langelands Fugle

Clausen, M. & Knudsen H., 1994: Tipperne – årsrapport over observationer 1991. – Skov- og Naturstyrelsen.

Petersen, J.R. & Knudsen, H. (1997): Årsrapport 1996. Tipperne. Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser. 74s. Arbejdsrapport fra DMU nr. 43.