GOD VINTER FOR STOR TORNSKADE PÅ MIDTLANGELAND DEN 26. NOVEMBER 2023.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Stor Tornskade. Fra normalt næsten aldrig at kunne finde denne art på Langeland om vinteren, har vi inden for kort tid fundet 3 fugle på Midtlangeland. Arten ses mest som trækkende ved Dovns Klint om efteråret i desværre ret beskedne mængder efterhånden. Pæregård Strand, Tranekær den 26. november 2023.

Laila nyder den Store Tornskade som hun lige har fundet. Pæregård Strand den 26. november 2023.