MÅGEØEN I ØST – BORNHOLM DEN 4. OKTOBER 2023.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k. I 2021 fik jeg et stort ønske opfyldt om en uge på Bornholm i starten af oktober hvor der skulle tjekkes for Kaspiske Måger. Det levede totalt op til de forventninger jeg havde om, at der måtte være mange fugle på Øen på dette tidspunkt. Største personlige overraskelse dengang var antallet af adulte fugle. Fra min egen hjemmebane på Langeland er de adulte fugle meget fåtallige på dette tidspunkt, faktisk nærmest overhovedet ikke eksisterende. Udenfor Bornholm er det mit indtryk at de adulte fugle ret hurtigt rykker til det Danske Vadehav, hvor især Fanø udmærker sig som hotspot stedet for arten. Trækket til Vadehavet bliver faktisk ikke bemærket i det øvrige Danmark. I 2023 er jeg atter tilbage på Øen i samme tidsrum og efter 3 dage med 137 forskellige fugle er billedet det samme som i 2021. Arten er i denne periode meget talrig (hvor længe forbliver den det og hvor mange overvintrer ?). Igen er der masser af adulte fugle. Jeg antager hvis man vil er det ikke noget problem at finde 100+ fugle om dagen. En koordinering med flere optællere på hele øen samtidigt vil måske kunne give antal omkring 300+ fugle. Fuglen på billedet er lidt misvisende da de store antal skal findes på markerne, hvor de ofte står eller hænger bagved en arbejdende traktor. Ved kysterne ses ekstrem få fugle, så det store spørgsmål er hvor de vælger at overnatte ?.  Helligpeder den 2. oktober 2023.

Sorthovedet Måge 1k. Der er altid muligheder for lidt sjove sidegevinster ved at tjekke de mange måger igennem. Klemensker den 1. oktober 2023.

Sorthovedet Måge 1k. Arten er fortsat ikke særlig almindelig på Bornholm (evt. overset ?.). Det er 2. gang Laila og jeg finder arten på Bornholm om efteråret. I november 2020 havde vi også en 1k ved Sorthat, mens vi nød Brundroslen. Klemensker den 1. oktober 2023.

Baltisk Sildemåge subadult. En art man kan være heldig at støve op er denne smukke underart/art. I 2021 så vi en del, mens det i år kun er blevet til denne ene fugl efter 3 dage. Til gengæld har vi set lidt Vestlige typer fugle, hvilket vi ikke gjorde i 2021. På vores markvandringer i år har vi også set vores første sikre Middelhavssølvmåge her på Bornholm. Splidsgård den 2. oktober 2023.