ENDELIG VAR DER ATTER KASPISK MÅGE PÅ LANGELAND DEN 13. JUNI 2023.

Selv om jeg ikke har haft fokus på de Kaspiske Måger på Langeland igennem længere tid, så har jeg dog alligevel tjekket havnene med jævne mellemrum. Jeg har dog ikke kunne finde nogen, den sidste jeg så var helt tilbage til den 27. april 2023 ved Løkkeby . På en tur til den sydlige del af Øen den 12. juni 2023 fandt jeg endelig en, da der rastede en 3k i Bagenkop havn. Fuglen rastede et par timer i havnen. Herefter fløj den ud og forsvandt mod SØ. Samlet har jeg i 2023 på Langeland nu registreret 29 forskellige individer. Næste større ryk kommer forhåbentlig omkring medio juli når de første juvenile fugle begynder at ankomme fra ynglepladserne i Polen. Antallet vil dog nok afhænge af vindretningen samt om der er gang i noget fiskeri. Af andre højdepunkter kan en syngende Pirol i Østerskov, 2 syngende Bomlærker ved Gulstav samt 2 Tejster i Bagenkop havn nævnes.

Tak til Hans Larsson for kommentar.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k. Bagenkop havn den 12. juni 2023.

Kaspisk Måge 3k. Bagenkop havn den 12. juni 2023.

Kaspisk Måge 3k. Bagenkop havn den 12. juni 2023.

Kaspisk Måge 3k. Bagenkop havn den 12. juni 2023.

Kaspisk Måge 3k. Bagenkop havn den 12. juni 2023.

Kaspisk Måge 3k. Bagenkop havn den 12. juni 2023.

Kaspisk Måge 3k. Bagenkop havn den 12. juni 2023.

Tejst. De lå meget omkring molen ud for havnen…. ynglefugle ?. Bagenkop havn den 12. juni 2023.