INTERESSANTE OG UDFORDRENDE FUGLE PÅ LANGELAND DEN 14. JANUAR 2023.

Vinteren 2022/2023 er åbenbart en af de bedre på Langeland da der fortsat raster og dukker nye spændende og afvigende fugle op. Laila og jeg fik en herlig tur rundt på den sydlige del samt afslutningsvis i Spodsbjerg. Ved Ristinge Hale mellem 245 Mørkbugede Knortegæs gik hybriden mellem Mørkbuget og Lysbuget Knortegås igen, hvilket var første gang siden den 5. januar 2023. Vi genfandt også den Sortstrubede Bynkefugl ved Ristinge havn som vi fandt den 2. januar 2023. Jeg havde ellers forsøgt at finde den flere gange uden held i mellemtiden, men det hjælper at have lykkens gudinde Laila med. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortstrubet Bynkefugl. Så var den atter på plads efter ikke at have vist sig i 12 dage. Ristinge havn den 14. januar 2023.

I Nørreballe Nor fangede en påfaldende storhovedet Krikand hun type vores opmærksomhed. Selve fuglen virkede også større end en Krikand. Omkring næbbasis var der en mindre lys hvid cirkel. Issen virkede også mørkere end hos Krikand. Tankerne kredsede omkring en Sibirisk Krikand, som dog ikke altid er en helt enkel art at skelne fra en Krikand når det gælder en ungfugl/hun. De Sibiriske Krikænder skulle virke ret lys i hovedet, men når man kigger på de billeder af den fugl der blev skudt i DK for en del år siden virker den heller ikke ret lys i ansigtet i forhold til dagens fugl i Noret. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Svømmeand sp. Fuglen kom først svømmende helt alene og med det samme uden at kunne sammenligne den med de andre svømmeænder kunne man se den virkede større og havde et større og mere firkantet hoved. Nørreballe Nor den 14. januar 2023.

Svømmeand sp. Samme billede som før men nu croppet temmelig voldsomt. Her ses nu ret tydeligt at den har en hvid cirkel/prik foran næbbasis. Igen er det også til at se den ser mere storhovedet ud. Bagerst på hovedet kan man fornemme noget lyst under den mørke isse. Nørreballe Nor den 14. januar 2022.

I Bagenkop havn genfandtes den faste 2k Kaspiske Måge samt den 4k kaspiske Måge som jeg fandt sammen med Peder Rasmussen den 12. januar 2023. Mellem dem var der yderligere en interessant måge som jeg vil skrive lidt mere om senere. Vi sluttede af i Spodsbjerg havn hvor der ikke var en eneste måge at se på. Mågerne stod dog nord for havnen på engene sammen med en masse Grågæs. Her genfandt vi den 3k Kaspisk Måge som jeg har fulgt igennem mange år samt skrevet rigtig meget om. Det var dog første gang siden 23. december 2022 den atter var i området, mens den 3k jeg har set på det seneste ikke kunne genfindes. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 4k. Fuglen fra den 12. januar 2023 var fortsat på plads i dag. Bagenkop havn den 14. januar 2023.