ØSTERSØSØLVMÅGER HHV. ADULT OG 4K I JANUAR DEN 11. JANUAR 2023.

Jeg har kigget lidt ekstra på de forskellige Sølvmåger der raster i havnene og har især haft fokus på de adulte fugle og deres variation. Den 8. januar 2022 var der et fint lys om eftermiddagen og det gav lidt gode fotomuligheder i Spodsbjerg havn. Der kom også lidt 4k fugle med som fortsat mest ligner 3k fugle her i starten af året.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sølvmåge adult. Spodsbjerg havn den 8. januar 2023.

Sølvmåge adult. Spodsbjerg havn den 8. januar 2023.

Sølvmåge adult. Spodsbjerg havn den 8. januar 2023.

Sølvmåge 4k. Spodsbjerg havn den 8. januar 2023.

Sølvmåge 4k. Spodsbjerg havn den 8. januar 2023.