MIDDELHAVSSØLVMÅGE PÅ PLØJEMARK DEN 11. DECEMBER 2022.

Denne smukke søndag som bød på solskin og svag vind her i Øhavet skulle bare nydes, så jeg tog atter endnu en mågetur igennem agerlandet samt havnene på Langeland. Turen startede i Spodsbjerg havn hvor den ret faste 3k Kaspiske Måge var hjemme (når den ellers ikke står på nogle marker omkring 10-15 km syd for havnen) og efter lidt ” smalltalk” med den gik turen videre mod syd. Ved Broløkke opdagede jeg en landmand der var ude og pløje med omkring 800 måger efter sig. Ret hurtigt var der bonus i form af en 1k Middelhavssølvmåge som dog stod ret langt inde på marken og derved var temmelig svær at få dokumenteret. Jeg besluttede mig for at afvente og se om den evt. ikke ville komme lidt tættere på. I mellemtiden tjekkede jeg de andre fugle igennem og fandt en ny 1k Kaspiske Måge for 2022 på Langeland. Heldigvis blev min tålmodighed belønnet da den fløj lidt rundt når landmanden kom forbi den med sin plov og traktor så jeg til sidst kunne få lidt fotos af den. Jeg nåede også at se den faste 1k Kaspiske Måge i Bagenkop havn inden turen gik hjem i varmen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k. Det blev til endnu et foto af denne meget gennem fotograferede måge. Spodsbjerg havn den 11. december 2022.

Middelhavssølvmåge 1k. Det var ikke det største eksemplar hvilket jeg sjældent synes det er her i Østdanmark. Fuglen ses i højre hjørne af fotoet hvor den står med ryggen/siden til og kigger mod venstre Broløkke den 11. december 2022. 

Kaspisk Måge 1k. Fuglen ses stå lige under de 2 overflyvende Stormmåger. Broløkke den 11. december 2022.

Middelhavssølvmåge 1k og Kaspisk Måge 1k. En overgang var jeg heldig at se dem stå sammen. Den Kaspiske Måge forsvandt dog ret hurtigt fra marken. Broløkke den 11. december 2022.

Middelhavssølvmåge 1k. Til sidst begyndte alle fuglene at forlade området da landmanden stoppede sit arbejde og det var ved den lejlighed fuglen kom tættest på. Den forsvandt selv mod SØ i ret stor højde, så den kan næppe genfindes her igen. Broløkke den 11. december 2022.

Kaspisk Måge 1k. Den faste fugl viste sig godt frem i dag samt også meget vokalt. Bagenkop havn den 11. december 2022.

Smuk afslutning på en skøn dag i Øhavet. Siø den 11. december 2022.