ER DET DET STØRSTE ANTAL DER SAMLET ER REGISTRERET AF ROVTERNER PÅ LANGELAND DEN 16. AUGUST 2022.

Rovternen er for alvor vent tilbage… Især på Sjælland er der de seneste år meldt om store ansamlinger… I det vestlige Danmark er der foreløbig ikke lige så store forekomster. Antallet har også været stigende på Langeland de seneste år. I dag kunne Laila og jeg se 21 forskellige fugle fordelt på 3 lokaliteter (Nørreballe Nor 4,Tryggelev Nor 10 og Klise Nor 7). Alderfordelingen var 18 adulte samt 3 1k fugle. Det kunne godt gå hen og være første gang der er set over 20 fugle på Langeland nogensinde på en og samme dag. En af de adulte fugle var farvemærket med en rød ring på venstre ben. Desværre kunne den ikke aflæses, da den stod lige præcis for langt væk. Det er anden dag i streg vi ser en fugl som er farvemærket, i går havde vi en med gul farvering. Den interessant Sølvhejre med røde ben og sort næb genfandt vi i dag i Klise Nor.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge adult (arkiv) Klise Nor den 4. august 2022.