“ØSTLIG SØLVHEJRE” ? TRYGGELEV NOR DEN 15. AUGUST 2022.

En sen eftermiddagstur til Tryggelev Nor i godt selskab med Laila var ganske fin da der var godt med gode fugle at glæde sig over. Især 11 Rovterner som kunne ses på engang var imponerende. Det drejede sig om 9 adulte og 2 1k fugle. En af de adulte fugle var farvemærket med en gul ring på højre ben og en af de unge havde en stålring på venstre ben. Desværre kunne ingen af fuglene aflæses. Blandt 8 Sølvhejre var der også 3 1k Skestorke i mellem. En Sølvhejre med komplet røde ben og fødder og et sort næb var ganske interessant. Der har vist længe været konsensus om at det kan den Sølvhejre der yngler i Vesteuropa også godt have. Det der gjorde denne her fugl mere spændende var at den var tydeligt mindre end den Sølvhejre den gik sammen med hvilket passer godt på den østlige race modesta af Sølvhejre. Ud over den klart virkede mindre var den heller ikke så tyk ved næbbasis som de lokale Sølvhejre og hele næbbet gav et finere og tyndere indtryk. Jeg har ikke viden nok om denne race samt variationen hos vores Sølvhejre. Jeg mindes dog ikke at have oplevet så tydelig og klar forskel i størrelsen mellem den race som forekommer her i Vesteuropa. Vi sluttede ganske sent i Spodsbjerg havn, men vi fandt alligevel 3 Kaspiske Måger hhv. 1 3k samt 2 juvenile/1k. Den immature fugl var en af de faste mens begge ungfugle var nye for sæsonen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sølvhejre med karakter der godt kunne passe på den østlige race modesta. Selv om vinklen kan snyde lidt på billedet så var fuglen med de røde ben klart mindre. Tryggelev Nor den 15. august 2022.

Sølvhejre. Bemærk hvor tyndt og lille næbbet virker. Tryggelev Nor den 15. august 2022.

Rovterne adult. Bemærk den gule farvering på højre ben. Tryggelev Nor den 15. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil/1k. Det var fint med to ny friske ungfugle i dag…. de var begge lige efter bogen. Spodsbjerg havn den 15. august 2022.