FOTOKAVALKADE AF JUVENILE KASPISKE MÅGE, “CACTUS”, MIDDELHAVSSØLVMÅGE SAMT SØLVMÅGE FRA LANGELAND I JULI DEN 23. JULI 2022.

De store måger i deres juvenile fjerdragt er måske et af de emner der faktisk mangler noget fokus på selv om der faktisk er skrevet mange bøger og artikler om bestemmelse af denne målgruppe. Emnet er måske ikke så aktuelt for mange fugleinteresserede da man ikke ser fuglene i denne dragt på de steder hvor man normalt ser på fugle ?. Muligheden er også man bevist undgår eller overser fuglene i denne dragt da man fx. er i tvivl om bestemmelsen. I kraft af min geografiske placering har jeg mulighed for at se mange måger i netop denne dragt. Ud over Sølvmågerne er der også mange Kaspiske Måger samt hybrider mellem de to arter de så kaldte Cactus samt i noget mindre omfang Middelhavssølvmåge. De juvenile Kaspiske Måger samt hybriderne foretager et ret tidligt træk mod NW fra Polen sidst i juni hvor de yngler talrigt og spredes derved rigtig meget rundt i Østersø regionen og nogle år ses rigtig mange omkring Langeland fra primo juli. Det er endda muligt at Kaspisk Måge allerede yngler i Danmark, fx. den 21, juli 2022 fandt jeg sammen Laila Neermann 2 juvenile fugle stående på Siø sammen med de lokale ynglefugle af Sølvmåge og Sildemåge og deres unger !. I løbet af de sidste par uger har jeg set flere spændende juvenile måger primært omkring Spodsbjerg havn og Bagenkop havn. Den første flyvefærdige juvenil måge var noget overraskende en Middelhavssølvmåge den 7. juli 2022, herefter fulgte nogle hybridtyper og fra den 20. og 21. juni 2022 dukkede der “gode” Kaspiske Måger samt Cactus fugle op. De juvenile Kaspiske Måger kan være meget variable fra klassiske fugle med fx. helt hvide undervinger til fugle med meget mørke undervinger. Cactus fugle er ligeledes meget variable og det er meget svært at beskrive et klassisk eksemplar. I mit opslag vil der være fotos af en fugl fra den 20. juli 2022 i Spodsbjerg havn som jeg næppe havde opdaget med mindre fuglen ikke havde gjort opmærksom på sig selv ved at kalde som en typisk Kaspisk Måge. I juli 2022 har der været overraskende mange hybridtyper, det kan både skyldes jeg blevet bedre til at spotte dem eller at andelen af hybrider bare er meget større end tidligere antaget. I dette opslag viser jeg primært fugle fra dagene den 20. og 21. juli 2022 suppleret med fotos fra den 7. juli 2022 af årets hidtil eneste Middelhavssølvmåge. Er man evt. blevet mere nysgerrig på at se flere eksempler på Cactus fugle så kan man søge på dem her på bloggen da der findes flere billeder fra tidligere år. God fornøjelse.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil (A). De følgende 6 fotos er af samme fugl. (Photo 1-6 same bird). Bemærk at det er et eksemplar med mere mørke undervinger, dog er det meget typisk at se denne type undervinge hos arten. Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). De følgende 7 fotos er af samme fugle (Photo 7 to 13 same bird). I modsætning til den første fugl fra Bagenkop er denne her fugl med ultra hvide undervinger næsten som hos en Stor Sorthovedet Måge, denne type er der væsentlig længere imellem. Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). De følgende 3 fotos er af samme fugl (Photo 14 to 16 same bird). Igen et meget klassisk eksemplar som har samme undervinge som den første fugl fra Bagenkop (Foto/Photo 1-6). Dog er jizzet på dette eksemplar fra Spodsbjerg mere typisk, da Bagenkop fuglen virker lidt mere som en Sølvmåge, det skyldes måske Sølvmågegener langt tilbage i tiden. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Kaspisk Måge juv (A). Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Cactus juvenil. De følgende 5 fotos er af samme fugl (Photo 17 to 21 same bird). Som nævnt i teksten ovenfor ikke den nemmest fugl. Fuglen blev også i første omgang fundet udelukkede på grund af den kaldte som en Kaspisk Måge. På de følgende fotos vil man bemærke en undervinge og hale der passer fint på en Kaspisk Måge. Tertialerne er dog helt som man ville forvente hos en juvenil Sølvmåge. Dækfjerene har også en meget bred lys kant i forhold til en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil. Bemærk i modsætning til på det første foto af denne fugl (foto/photo 17) kan hovedprofilen nu minde mere om en Kaspisk Måge, dog virker det fortsat forkert og mere rundt. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022. Selv om undervingerne er i den mere mørke ende ville de godt kunne gå på en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil. Halen er som man ville forvente hos en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil (baggrunden) med Kaspisk Måge juvenil (A) (Samme fugl som ses ved foto/photo 14 til 16). Fotoet her illustrere meget godt den lidt specielle hovedfacon hos Cactus fuglen kontra den Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. De følgende 3 fotos er af samme fugl. (Photo 22 to 24 same bird). Et helt typisk eksemplar af Sølvmåge. Bemærk at dens tertialer minder om det man så hos Cactus fuglen. Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Foto 25 er en ny fugl. (Photo 25 new bird). Bemærk den typiske meget mørkplettede overhale. Spodsbjerg den 20. juli 2022.

Middelhavssølvmåge juvenil. De følgende 2 fotos er af samme fugl. (Photo 25 to 26 same bird). Selv om jeg har tidligere har skrevet om denne fugl bringes den alligevel igen for at kunne sammenligne den med de andre juvenil fugle der er bragt her i opslaget. Bemærk de meget sorte tertialer med en fin lys kant. Spodsbjerg havn den 7, juli 2022.

Middelhavssølvmåge juvenil. Overhalen er lidt kraftig plettet, men kan godt sidde på en Middelhavssølvmåge. Spodsbjerg havn den 7. juli 2022.