STATUS PÅ LAMMEGRIBBEN FRA SKAGEN I FORÅRET DEN 22. JULI 2022.

Efter Laila og jeg var så heldige at finde en 2k Lammegrib ved Hvideklit den 10. juni 2022 syd for Skagen og som kunne nydes af mange andre ornitter den 11. og 12. juni 2022 tog jeg kontakt til Vulture Conservation Foundation som arbejder med at genetablere bla. Lammegribbe i Europa. Jeg spurgte indtil om de evt. kunne genkende fuglen fra Skagen og om det var en de havde været med til at udsætte. Jeg fik i dag svar fra Franziska Lörcher som er “Scientific and conservation coordinator”. Hun kunne med sikkerhed sige at det ikke var en fugl der var udsat men at det derimod måtte dreje sig om en vild ynglefugl. Alle de udsatte fugle ville have en markering som gjorde at man straks kunne genkende dem i felten. Om fuglen stammer fra udsatte forældrefugle er selvfølgelig ikke til at vide, det er dog dejligt at vide at der nu kan forekomme vilde fugle nord for yngleudbredelsen i Alperne og Pyrenæerne.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Lammegrib. Jeg kender ikke status på de andre fund af Lammegrib i Danmark, men fuglen fra Skagen kan måske være et af de første fund af en vild fugl i landet. Skagen, Hamiltovej den 11. juni 2022.