FYRAFTENS MÅGER PÅ LANGELAND DEN 23. MARTS 2022.

Efter arbejde skulle der stresses lidt af med mågetjek omkring Spodsbjerg…. Lidt overraskende gik det bedre end forventet, da jeg lagde ud med en 3k Kaspisk Måge (A) ved Drejet syd for havnen. Den blev selvfølgelig skræmt op af et par hundeluftere så jeg nåede ikke at få den fotograferet men ny for sæsonen var den. Da den havde kurs mod Baragge Nebbe tog jeg chancen og kørte derned for at se om jeg evt. kunne genfinde den der. Det kunne jeg selvfølgelig ikke, men da der var temmelig mange Hættemåger begyndte jeg at “pløje” dem igennem. Jeg blev belønnet med en fin adult Sorthovedet Måge, hvilket er den 3. jeg finder i år på Langeland. Uden at kunne være sikker er ret overbevist om det ikke var den overvintrende fugl fra Drejet som ikke er blev registreret i 3 uger. Østkysten af Langeland har vist sig at være ret god til arten, jeg har efterhånden fundet en del der de seneste år. Mere spændende var en lysøjet “Stormmåge” som jeg kun nåede at se ganske få sekunder og i skrivende stund er jeg noget i tvivl om bestemmelsen…. Måske nogle af mine læsere har noget at byde ind med ?.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge adult sammen med “Stormmåge” 3k? med lyst øje. Den ubestemte måge står i vandkanten til højre for den Sorthovedet Måge. Baragge Nebbe den 23. marts 2022.

“Stormmåge” 3k? Med lidt god vilje kan man se øjet er lyst på det forstørrede foto. Baragge Nebbe den 23. marts 2022.