FUGLEFORÅR I VADEHAVET DEN 10. MARTS 2022.

Sammen med Laila gik turen igår den 9. marts 2022 til Vadehavet på en meget smuk forårsdag, hvor solen og himlen viste sig fra sin bedste side. Saltvandssøen var stopfuld af smukke svømmeænder samt spillende Store Kobbersnepper. Når der er godt med føde er der også godt med rovfugle og Havørnene var overalt, vi kunne tælle 17 fugle på engang på den danske side mens der samtidig var 3 på den tyske side. Derudover var der 2 adulte Vandrefalke hunner der var med til at holde ænder og vadefugle i højeste beredskab. En mindre flok på 9 Bjerglærker lyste også smukt op med deres smukke ansigtstegninger. Ved Højer Sluse så vi en rastende Hvidvinget Måge 2k som igennem et stykke tid har slået sine folder der. En helt anden type 2k end den vi så i Skagen i vinterferien, fuglen her var meget mere lys og mere typisk. Endnu en stationær sjældenhed blev bogført da vi så den Sorte Ibis ved Ribe, det var min første i DK i meget lang tid. Dagen sluttede med syngende Stor Hornugle og kaldende Traner da mørket overtog den smukke dag. Nævnes bør også at der var godt med Sortstrubede Bynkefugle og Sølvhejre.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sort Ibis. Det var blot 4. gang jeg så denne art i DK. Jeg har tidligere set 2 forskellige fugle på Tipperne og 1 ved Sneum. Den første fandt jeg selv helt tilbage i april 1990 på Tipperne. Ribe den 9. marts 2022.

Sort Ibis. Fuglen har en hævelse på sin ene bagtå, hvilket ikke så alt for behageligt ud. Ribe den 9. marts 2022.

Hvidvinget Måge 2k. Arten er ikke specielt almindelige i den sydlige del af det danske Vadehav. Jeg har ikke set en her siden der rastede en fugl i Havneby på Rømø i 2008. Højer Sluse den 9. marts 2022.