ENDELIG LIDT NYE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 5. MARTS 2022.

En tidlig morgentur til Langeland blev brugt på at tjekke marker for måger… især var jeg opsat på at der måtte være en Sorthovedet Måge til mig. Selv om jeg til at starte med ikke kunne finde denne art, så gik det alligevel helt fint da jeg ved Snaremose fandt en 3k (A) Kaspisk Måge i en mindre flok Sølvmåger. Det var den første jeg ser på Langeland siden jeg så en 2k (A) i Spodsbjerg havn den 11. februar 2022. Det gav håb og jeg fortsatte min markvandring og bag en pløjende traktor ved Nørreballe Nor fandt jeg yderligere en Kaspiske Måge i form af en 2k (A) fugl. Oveni det fik jeg mit mål opfyldt da jeg fandt en 3k+ Sorthovedet Måge som også søgte føde efter traktoren. Det kunne hurtigt udelukkes at det ikke drejede sig om Drejet fuglen, da dagens fugl var ringmærket. Desværre kunne den ikke aflæses, man kan dog håbe det er en ynglefugl som evt. vil slå sig ned ved Nørreballe Nor og derved kan blive aflæst senere. Ellers fik jeg set min første Hvide Vipstjert i år, så er det atter ved at være rigtig forår når den bliver bogført. Begge havne var tomme for måger, hvilket ikke var særligt overraskende. Ved Klise Nor sås en fin 2k overflyvende Havørn.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k (A). Endelig ser jeg en igen på Langeland. Snaremose den 5. marts 2022.

Kaspisk Måge 2k (A)… “GÅ IKKE OVER MARKEN DER KOMMER TRAKTOR”.  Begge de Kaspiske Måger var nye for sæsonen. Nørreballe den 5. marts 2022.

Sorthovedet Måge 3k+. Dejligt at målet blev opfyldt. Det var mit andet fund i år af arten på Langeland. Nørreballe den 5. marts 2022.

Sorthovedet Måge 3k+. Hvis man stiller rigtig godt skarpt med kikkerten, så kan man se der er en ring på venstre ben af dagens fugl. Nørreballe den 5. marts 2022.