DER SKAL VÆRE STYR PÅ TINGENE – DEN 4. MARTS 2022.

SÅ ER ALT SOM DET SKAL VÆRE… FUGLEN I 2015 ER FØRSTE RINGMÆRKEDE OM FORÅRET OG FUNDET FRA IGÅR DET ANDET FOR BLÅVAND. DET ER BEKRÆFTET VIA FUGLESTATIONENS FACEBOOK SIDE. LIDT SYND MÅTTE DE UNGE TAGE “SKRALDET” PÅ FACEBOOK… HER BURDE DE GAMLE STRAKS HAVE GENNEMSKUET FEJLEN… 

BARE LIGE EN BONUSINFO FRA DEN GAMLE RINGMÆRKER……SOM NU HAR GRAVET ENDNU DYBERE SIDEN FØRSTE OPSLAG. …. I oversigten Fuglene ved Blåvandshuk 1963-1992 af Bent Jakobsen er der ikke nogen ringmærket Halemejse i ringmærkningsoversigten fra om foråret. På Blåvand Fuglestations Facebook side skriver man ellers der er ringmærket en i 1984. I det første Nyhedsbrev der udkom fra Blåvand Fuglestation i 2015 skrev jeg at fundet fra den 20. april 2015 var den første der blev ringmærket om foråret, da jeg heller ikke kunne finde nogen ringmærkede fugle i oversigten fra foråret. I oversigten er der kun omtalt en feltobs fra den 31. marts 1981. I DOF-Basen er fundet heller ikke omtalt. Sikke en gyser…..

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Halemejse. Der skal være orden i tingene – Dette er den 2. ringmærkede (eller hvad skal man snart tro ?) Halemejse som er mærket om foråret i Blåvand nogensinde. Bemærk Fyret i baggrunden. Blåvand den 20. april 2015.

Halemejse…. Hvordan kunne man glemme denne rekord, det er kun 7 år siden jeg fangede den. Blåvand den 20. april 2015.