VORES NORDLIGSTE FUND AF KASPISK MÅGE PÅ LANGELAND DEN 4. FEBRUAR 2022.

Vejret var godt nok temmelig kedeligt og jeg havde mere eller mindre afskrevet at få løftet kikkerten i dag… Heldigvis havde Laila mere energi og pludselig gik turen mod det nordlige Langeland. Der var vanen tro ikke mange fugle på de Nordlangelandske marker, men da der pludselig var en større flokke Stormmåger om- kring Fæbæk/Dagløkke smed vi lige bilen ind til siden. Mellem Stormmågerne var der ikke noget spænd- ende, men mellem en gruppe på 45 Sølvmåger som stod lidt væk fra Stormmågerne var der gevinst i form af 2 fine 3k Kaspiske Måger (A). Det gik hen og blev den nordligste observation vi har haft af arten nogen- sinde på Langeland, indtil da var det ellers Botofte og Frellesvig der havde budt på de nordligste iagt- tagelser. Begge fugle var også de første fra februar 2022 samt fugle der ikke tidligere er blevet registreret. Nu håber vi snart Hou Nordstrand også byder på en iagttagelse, så har vi haft arten mere eller mindre på hele Øen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måger 3k (A). I hver sin ende af billedet ses de to fugle som udgør vores nordligste fund på Langeland. Det kan igen undre at der på Sjælland ses mange adulte fugle, mens vi på Langeland mere eller mindre kun finder 3k fugle denne vinter. Tager man et kig i DOF-basen under København er det næsten kun adulte fugle der meldes. Desværre er der vanen tro ingen fotos ved de fleste observationer og heller ingen forklaring hvorfor det er Kaspiske Måger… Jeg tror personligt der burde strammes gevaldigt op, da der går alt for mange Sølvmåger igennem med mørkt øje og som er tidligt i sommerdragt (dvs. rent hvidt hoved i januar) som bliver fejlbestemt. Fæbæk den 4. februar 2022.