MIT NORDLIGSTE FUND AF KASPISK MÅGE PÅ LANGELAND DEN 14. NOVEMBER 2021.

Endnu en fugtig dag hvor det var lidt op ad bakke med fuglene… Laila og jeg prøvede den nordlige del af Langeland af hvor vi ikke så ret meget nævneværdigt ud over 18 Snespurve i Lohals. Vi tog østkysten hjem og ved Botofte Skovmose var der endelig lidt at juble over, da der mellem en håndfuld måger ude i søen stod en 1k (A) Kaspisk Måge og pudsede sig. Det er første gang jeg ser arten så langt mod nord på Lange- land. Hver gang jeg har kørt til Hou Nordstrand har jeg ellers igennem alle årene tjekket mange marker igennem samt selvfølgelig Hou Nordstrand hvor der ofte kan stå lidt Sølvmåger uden at kunne finde nogen. I følge DOF-Basen er der kun et fund af en 3k Kaspisk Måge fra Hou Nordstrand den 23. januar 2019. For en gangs skyld er der tilføjet en kommentar til fundet da observatøren nok har været bevist om at den er ikke er almindelig på de kanter. Ud fra kommentaren kan man dog ikke udelukke en Sølvmåge, så selv om det ikke betyder noget i det samlede billede over forekomsten på Langeland, så vil jeg tillade mig at stille spørgsmåltegn ved denne iagttagelse. På Fyns østkyst er arten også meget sjælden, selv har jeg kun set meget få fugle der igennem årene. Det er dog blevet til 2 fugle i 2021, hvor jeg har haft en 2k ved Klintholm Losseplads samt en 1k ved Holckenhavn. Da vi var færdige med at nyde fuglen samt dokumentere fundet gik turen til Spodsbjerg havn. Her var der ikke en eneste af de normalt ret stationære Kaspiske Måger hjemme (vi tjekkede også for dem ved Baragge Nebbe uden held). Noget overraskende var der til gengæld en rigtig smuk adult (A) fugl inde at raste sammen med 4 adulte Sølvmåger. Denne fugl var selvfølgelig også ny for 2021 lige som fuglen fra Boftofte Skovmose. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.Kaspisk Måge (A) 1k. Her ses de hvide undervinger på den nordligste Kaspiske Måge jeg har set på Langeland. Botofte Skovmose den 14. november 2021. 

Kaspisk Måge (A) adult. Et ret stort eksemplar, så det har nok drejet sig om en han. Spodsbjerg havn den 14. november 2021.

Snespurv. På stranden ved Lohals sås en flok på 18 fugle. Lohals Strand den 14. november 2021.