UTROLIG SMUK OG LUN EFTERÅRSDAG PÅ LANGELAND DEN 2. NOVEMBER 2021

Jeg forsøgte mig med lidt morgentræk ved Hou Nordstrand til at starte med i dag, hvilket dog ikke var særlig indbringende… Der trak lidt Bramgæs og Blisgæs samt 1 brun Blå Kærhøg og ikke meget andet. De fleste småfugle var rastende dog kom der 1 enkelt Hedelærke trækkende. På havet rastede der 4 Tejster samt 1 Alk som det mest interessante. Ude på Vresen sad der en adult Havørn som havde skræmt alle Skarverne ud på havet. Ved Stoense havde jeg en fin Nordisk Lappedykker som lå sammen med 3 Gråstrubede Lappedykkere som der iøvrigt var en del flere af langs med vestkysten. Herefter brugte jeg næsten resten af dagen i Spodsbjerg havn, hvor jeg så 4 (A) Kaspiske Måger hhv. 1 2k (genganger) og 3 1k, hvoraf en var ny, hvilket var den første nye for Langeland i november 2021. I det allersidste lys på vej hjem så jeg en Sortstrubet Bynkefugl han ved Rudkøbing som den nye langelænder Erik Overlund havde fundet tidligere på dagen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Skægmejse han. To fugle havde slået sig ned i en mindre klat rørskov på Nordlangeland. Hou Nordstrand den 2, november 2021.

Kaspisk Måge (A) 1k. Denne fugl har jeg ikke set siden den 16. oktober 2021 i havnen. Spodsbjerg havn den 2. november 2021.

Sortstrubet Bynkefugl han. Perfekt afslutning på en herlig dag i felten på Langeland. Rudkøbing den 2. november 2021.