IAGTTAGER MAN ELLER IAGTTAGER MAN IKKE – MAN IAGTTAGER SELVFØLGELIG ! DEN 19. OKTOBER 2021.

En meget stor del af min interesse for de Kaspiske Måger på Langeland drejer sig om at finde ud af hvor mange individer der er i spil. Det betyder at jeg kigger (samt fotografere) meget på hvert enkelt individ for at kunne genkende hvert enkelt fugl igen hvis den dukker op andre steder på Øen. Flere gange har det betydet at jeg har genfundet fugle fra Bagenkop havn i Spodsbjerg havn og omvendt. I dag kunne jeg så for første gang også genfinde en fugl fra agerlandet som var fløjet til Spodsbjerg havn. Den 16. oktober 2021 fandt jeg en 1k fugl (A) ved Snaremose som i dag havde taget ophold i havnen. Selv om fuglen hverken havde hak i vingen eller noget andet som gjorde den nem at genkende var jeg ret sikker i min sag. Heldigvis kunne jeg få min mistanke bekræftet da jeg kom hjem og tjekkede mine fotos. Normalt ville sådan en observation bare blive betragtet som 2 forskellige fugle. Mit håb med at være så grundig med hver enkelt fugl er at jeg gerne vil forsøge at give et så sandfærdigt billede af artens forekomst på Langeland som muligt. I det lange løb kan det måske også være med til at give et endnu mere klart billede af artens forekomst i Danmark. Samlet så jeg i dag 7 (A) fugle i Spodsbjerg havn (1 2k (vendte tilbage efter en uges fravær) og 6 1k), heraf var 1 1k nye for 2021 (fuglen fra Snaremose var også ny for havnen men ikke for 2021). Ved Drejet sås yderligere 2 1k (A) fugle som begge var nye for 2021. Summa summarum betød det i alt 9 fugle hvoraf 3 var nye. 

Ellers var det en rigtig fin trækdag hvor det væltede afsted med tusindvis af Bramgæs (også mindre flokke af Knortegæs) som alle havde sat kurs mod syd. Der var også mange småfugle i luften, især ganske fint med flokke af Sanglærker som primært gik lavt over havet. Det blev også til mindst 6 Skærpibere og 5 Hvide Vipstjerter. Fra havnen kan også nævnes 1-2 Stenpikkere, Dværgfalk og Sortgrå Ryle, sidstnævnte kom flyvende til og rastede herefter på stenene øst for havnen og er i øvrigt en fåtallig til sjælden gæst her. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Denne fugl rastede tidligere ved Snaremose – gyllelugten var i dag skiftet ud med frisk havluft. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2021.

Her ses hvor fuglen havde opholdt sig 3 dage tidligere inden den kom ind i Spodsbjerg havn.

Kaspisk Måge 1k (A) Her ses den i agerlandet. Snaremose den 16. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Denne fugl er særlig nem at genkende pga. den knækkede fjer i venstre vinge. Men selv om fuglene ikke har hakker i vingen eller knækkede fjer eller måske er farvemærket, så kan man fortsat godt genkende de enkelte individer hvis man er lidt grundig og helvedes stædig. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Dagens smukkeste fugl. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2021.