HAR JEG SET VERDENS STØRSTE 1K ISLANDSK STOR KOBBERSNEPPE ?, BARAGGE NEBBE DEN 25. SEPTEMBER 2021.

Efter flere travle dage med arbejde for Naturama samt guidning for Askov Højskole ved Filsø var det atter tid til at få tjekket den lokale andedam. En tur til Baragge Nebbe var tillokkende inden der skulle tjekkes for måger i Spodsbjerg havn. Da jeg tjekker de rastende fugle finder jeg en 1k Islandsk Stor Kobbersneppe i selskab med 5 Små Kobbersnepper. Selv om fuglen på det her tidspunkt er temmelig langt væk er jeg hurtig ret sikker på det ikke drejer sig om den samme fugl som jeg havde rastende samme sted i perioden fra den 8. til den 12. september 2021. I modsætning til den første fugl er denne her en påfaldende stor fugl, den rager klart op over de Små Kobbersnepper, mens den første mere var på størrelse med de Små Kobbersnepper. På dagens fugl virkede tibia meget lang og i flugt kunne man også se mere af benene end jeg synes man normalt ser hos Islandsk Stor Kobbersneppe. Jeg overvejede en overgang om det kunne være en Østlig Stor Kobbersneppe, men vendt igen tilbage til Islandsk Stor Kobbersneppe på grund af den friske fjerdragt samt tidspunktet for denne. En interessant tanke som min gamle ven og læremester fra Tipperne Ole Thorup kom med da jeg kontaktede ham vedr. bestemmelsen var at det måske kunne dreje sig om en hybrid mellem islandica og limosa. Han havde dog aldrig hørt om der var beviser på om dette kunne fore-komme, men begge racer yngler i Norge, så måske ikke helt umuligt. Men på trods af den lange tibia tror jeg godt man kan bestemme sådan en fugl som en hun Islandsk Stor Kobbersneppe. Ud over denne spændende udfordring så jeg 13 Rødben, 2 Hvidklire, 3 Stor Præstekrave, 3 Alm. Ryle, 1 Islandsk Ryle, 1 Sandløber, 5 Lille Kobbersneppe, 5 Strandhjejle, 2 Storspove samt 1 Strandskade. Af andre spændende ting blev det også til en fin Isfugl.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Islandsk Stor Kobbersneppe (hun) 1k. Der var gode muligheder for at tjekke og sammenligne størrelsen på den med både de Små Kobbersnepper samt Strandhjejle og Islandsk Ryle. Grunden til den måske virkede så stor i forhold til de Små Kobbersnepper kan evt. skyldes at det primært har drejet sig om hanner af Lille Kobbersneppe. Baragge Nebbe 25. september 2021.

Islandsk Stor Kobbersneppe (hun) 1k. Bemærk hvor påfaldende lang tibia virker på denne fugl. Baragge Nebbe den 25. septmber 2021.

Islandsk Stor Kobbersneppe (hun) 1k. Selv alene virkede den stor. Baragge Nebbe den 25. september 2021.

Islandsk Stor Kobbersneppe (hun) 1k. Her ser den meget typisk ud hvad angår kropstørrelse, dog er det ret tydeligt at man også kan se en hel del af benet og ikke kun foden stikke forbi halen. Baragge Nebbe den 25. september 2021.

Islandsk Stor Kobbersneppe (hun) 1k. Igen ses forbløffende meget af benet bag halen. Baragge Nebbe den 25. september 2021.

Islandsk Stor Kobbernseppe (hun) 1k. På dette billede ser den meget langbenet ud, men her kan vinklen være med til at give et falsk indtryk. Baragge Nebbe den 25. september 2021.

Isfugl. Den første jeg ser i efteråret. Baragge Nebbe den 25. september 2021.