SOVER DEN RADIOMÆRKEDE ROVTERNE FRA BOTOFTE VED BARAGGE NEBBE ? DEN 5. SEPTEMBER 2021.

På en tur sammen med Laila til Botofte i dag den 5. september 2021 iagttog vi en adult Rovterne med en sender på ryggen samt en rød ring om benet. Denne fugl er blevet set her flere gange i løbet af de seneste ca. 10 dage (ret mig gerne hvis det evt. er længere eller kortere tid). Den 1. september 2021 fandt jeg en adult Rovterne med en sender på ryggen samt en rød farvering ved Baragge Nebbe i selskab med 2 andre Rovterner (1 adult + 1 1k).  Den 3. september 2021 så Laila og jeg atter en adult Rovterne ved Baragge Nebbe med rød ring og selv om vi ikke kunne se senderen denne gang antog jeg det var samme fugl. Jeg har nu prøvet at sammenligne mine fotos fra Botofte i dag med dem jeg fik ved Baragge Nebbe den 1. september 2021 og er ret sikker på det må dreje sig om samme fugl. Hvis man sammenligner de to kraftigt forstørrede billeder kan man man i højre vinge i hånden se en ret isoleret fjer der stritter. På baggrund af denne fjer er jeg temmelig sikker på det er den samme fugl der flyver mellem de to steder. I sidste ende vil jeg tro de data fuglen sender til dem der arbejder med dette mærkningsprojekt kan afsløre om min an- tagelse ikke er rigtig.

Efter besøget ved Boftofte kørte vi til Baragge Nebbe, her var den mærkede Rovterne dog endnu ikke ankommet. Men vi blev alligevel ikke snydt for en Rovterne her, da der kom en adult fugl og slog sig ned mellem de rastende måger. Blandt mågerne var der 2 Kaspiske Måger som begge var A fugle. Den ene var en ny juvenil fugl for 2021 mens den anden var en 2k fugl som var en bekendt oppe fra Spodsbjerg havn. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Adult Rovterne. Bemærk den fjer der stritter i den sorte cirkel. Boftofte den 5. september 2021.

Adult Rovterne. Bemærk igen den hvide hvide fjer i denne sorte cirkel på dette foto. Baragge Nebbe den 1. september 2021.

Rovterne adult. Botofte den 5. september 2021.

Rovterne adult. Botofte den 5. september 2021.