FØRSTE SIKRE YNGLEFUND AF SYDLIG BLÅHALS VED BLÅVAND ? DEN 17. MAJ 2021.

Jeg var igen tilbage i det Sydvestjyske, da jeg atter skulle arbejde med ynglefugle på Skallingen…. Inden da kratluskede jeg lidt ved Hvidbjerg Strand og så her kortvarigt en Blåhals som jeg i første omgang tænkte måtte være en Nordlig. Efter denne obs gik turen til Skallingen og mens jeg gik og talte ynglefugle kunne jeg mærke den dårlige samvittighed komme snigende. Jeg havde ikke set denne Blåhals godt nok til en racebestemmelse. Jeg valgte derfor at følge op på obsen og vendte tilbage til Blåhalsen da jeg var færdig på Skallingen. Den var ikke nem, men til sidst fik jeg set den godt og den kunne nu sikkert bestemmes til Sydlig Blåhals…. Puha jeg var lettet og lidt skamfuld… men nu var fejlen rettet. Pludselig kunne jeg se den fløj rundt med store larver i næbbet og blev ved med at lande det samme sted… Jeg havde fundet dens rede ved en ren tilfældighed !. Jeg mener/tror ikke tidligere den er registreret som sikker ynglefugl ved selve Blåvand, selv om den har været ventet længe. De senere år har den sunget i kortere og længere perioder i mosen uden der umiddelbart er kommet noget ud af det. Ellers bød dagen på godt med Sortstrubet Bynkefugle, Rødrygget Tornskade, Temmincksryler, Bjerglærke, Havørne samt ikke mindst den smukke Rødrygget Svale ved Myrthue.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Rødrygget Svale. Mens jeg var der lå den temmelig højt og forsvandt i længere perioder. Myrthue den 17. maj 2021.

Rødrygget Svale. Her ses den sammen med Bysvale. Myrthue den 17. maj 2021.