VINTEREN HOLDER FAST I ØHAVET DEN 10. FEBRUAR 2021.

Efter næsten ikke at have været i Bagenkop havn i en uges tid måtte jeg bare ned og tjekke op på mågesituationen. Lidt som forventet var der næsten ikke en fugl inde… det bliver en hård tid med den nedlukning af fiskeriet. Der var blot 2 Kaspiske Måger inde, det drejede sig om gamle kendinge hhv. 1 4k (blind på det ene øje) samt 1 2k (sjov næbnegl). Da havnen var tynd tog jeg en tur i Klise Nor som var frossen. Her fik jeg set mine første Sangdrosler i 2021 da der rastede 2 fugle. Den smukke han Husrødstjert som jeg sidst så den 28. januar 2021 samme sted havde overlevet kulden og var ivrigt fou. ude på engen. På vej til Spodsbjerg havn havde jeg en 2k Havørn som lå og kredsede sammen med en Ravn ved Søndenbro meget højt oppe. Spodsbjerg havn bød igen blot på den faste 2k Kaspiske Måge. På vejen hjem havde jeg en 2k Vandrefalk lige henover bilen mens jeg kørte på Siødæmningen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Det er kun på den anden side af næbbet denne 2k Kaspiske Måge ser lidt anderledes ud end normalt. Man skal jo altid vende den smukke side til. Bagenkop havn den 10. februar 2021.

Sammen med Sortstrubet Bynkefugl er Husrødstjert en af mine ynglingsfugle. Klise Nor den 10. februar 2021.

Synes der er mange Engpibere denne vinter. Spodsbjerg havn den 10. februar 2021. 

Nu hvor alt fryser til ser man Dobbeltbekkasiner de mest sjove steder… Denne her stod på en skrænt mellem Spodsbjerg og Rudkøbing. Langeland den 10. februar 2021.