LANG HAVNEDAG PÅ LANGELAND DEN 29. JANUAR 2021.

Jeg måtte finde “Bagenkophabitten” frem i dag, ellers havde jeg ikke overlevet de mange timer i felten…. Det var skægt at se, hvor forsigtige mågerne var i starten, de turde ikke rigtig komme tæt på den orange mand… Men til sidst  var sulten for stor og de kom atter ganske nær… Flere gange kastede jeg bare brødet lige hen i mod en bestemt måge, hvorpå brødet blev grebet i sikker stil med næbbet. Bagenkop havn var atter noget sløv og i dag blev det kun til 2 Kaspiske Måger hhv 1 4k og 1 2k som begge var gengangere. Ved ankomsten til Spodsbjerg havn blev jeg mødt af 3 2k Kaspiske Måger, som alle var gengangere, den ene dog lidt ustabil. Men i takt med der begyndte at dukkede fiskekuttere op sidst på dagen begyndte der at komme flere Kaspiske Måger til og kort før solnedgang havde jeg fundet yderligere 4 fugle hhv. 3 3k fugle samt 1 2k som alle var nye fugle for mig. 

Dagens mest sjældne fugl blev en forbitrækkende Sortgrå Ryle, faktisk er det kun anden gang jeg ser arten fra havnen… Lidt mere dramtisk var det da en gammel Havørn syd for havnen hev en Skarv op af vandet 2 gange. På grund af afstanden kunne jeg ikke afgøre om Skarven var død, men i sidste ende fløj Havørnen ind mod land uden den.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 3 3k Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn. Den opmærksomme læser bemærk med det samme at fuglen i baggrunden er den adulte/subadulte Kaspiske Måge type jeg skrev om igår. Spodsbjerg havn den 29. januar 2021.

Denne 2k Kaspiske Måge optræder også med jævne mellemrum i havnen. Spodsbjerg havn den 29. januar 2021.

Det er denne 2k Kaspiske Måge som “pendler” mellem Spodsbjerg og Bagenkop. Spodsbjerg havn den 29. januar 2021.

Skærpiber. Bagenkop havn den 29. januar 2021.