SIBIRISK SILDEMÅGE OG KASPISKE MÅGER LANGELAND DEN 18. NOVEMBER 2020.

I går blev de Kaspiske Måger svigtet på Langeland til fordel for en Stor Gulben på Fanø sammen med Laila Neermann… Men i dag var der ingen håndbremsvending på Langelandsbroen og vi fik en rigtig god dag på Øen med nye og gamle fugle. Den første nye fugl var en 1k som kom med et større træk Stormmåger ud for Kelds Nor. I Bagenkop havn havde vi 3 fugle, hvoraf de 2 var nye for sæsonen, de nye var 2 1k mens en 3k fra den 10. august 2020 var en genganger. Næste nye fugl var en 1k som lå bag en kutter ud for Bukkehave på østkysten. Inden vi nåede sidst stop i Spodsbjerg ville vi tjekke Skovsgaard Gods området og det skulle vise sig at være temmelig indbringende. Vi lagde ud med en Grønspætte som Laila spottede fra bilen og som landede i et træ hvor den rigtig kunne nydes. Arten er fortsat ret sjælden på Langeland. Heldigivis ville Laila gerne op og se Godset og det benyttede jeg til at tjekke en større flok måger som fulgte efter en traktor som kørte ude på en mark helt oppe ved Godset. Pludselig opdager jeg en 1k Sildemåge imellem Mågerne og da den virker mørk og i frisk juvenil dragt samt lyshovedet tænker jeg straks på en Baltisk Sildemåge. Men da den endelig går ned sammen med en del Sølvmåger og Stormmåger bliver jeg overrasket over hvor stor den er… Pulsen stiger yderligere da den virkelig er i komplet juvenil fjerdragt… det må være det nærmest man kan komme en Sibirisk Sildemåge. Vi ser fuglen i godt 30 minutter (KL. 14.10-14.40) da hele flokken pludselig letter og de fleste af mågerne forsvinder i temmelig høj højde mod SØ og vi ser herefter ikke mere til den Sibirisk Måge. Arten er utrolig vanskelige at skelne fra en Baltisk Sildemåge, men alene størrelsen bør næsten kunne udelukke denne art…. Letter høj over denne oplevelse slutter vi af i Spodsbjerg havn med 3 1k Kaspiske Måger, hvor dog kun den ene er ny for 2020. Samlet gav denne fine rundtur 5 nye Kaspiske Måger. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den var ikke nem at få fotodokumenteret den Sibiriske Sildemåge. Men man kan godt fornemme den mørke hånd uden vindue samt et fint halebånd i kontrast til den øvrige hale. Skovsgaard Gods den 18. november 2020.

Det lyse hoved kan godt fornemmes på fuglen som flyver nederst i venstre hjørne. Bemærk også de spidse vinger som giver et Sildemåge indtryk. Skovsgaard Gods den 18. november 2020.

En 1k Kaspisk Måge gør sig ren. Bagenkop havn den 18. november 2020.