“TO KOLDE FRA HAVNEN… DEN 31. OKTOBER 2020.

Den sidste dag i oktober blev selvfølgelig også her i 2020 brugt på at kigge på måger… En måned der har budt på omkring 50 nye Kaspiske Måger på Langeland, hvilket jeg synes er lidt for få fugle i forhold til hvad jeg havde forventet. Men der har heller ikke været meget gang i fiskeriet, især har Bagenkop været lidt sløv. Nå men der er jo ingen grund til at brokke, det har jo været et vildt år. Bagenkop kunne som det eneste sted byde på nye fugle, da jeg fik 2 1k fugle der kom ind med en kutter. Spodsbjerg Havn som jeg tjekkede sidst på eftermiddag kunne blot byde på gamle kendinge i form af to ringmærkede fugle hhv. 1 1k og 1 2k. Ellers bød Langeland ikke på det helt store i dag, jeg hørte dog tidligt om morgen nogle trækkende Traner ved Kelds Nor, de kunne dog ikke ses pga. meget tåget vejr.

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH) og (VLHT).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 2 nye 1k fugle i den sydlige havn. Bagenkop havn den 31. oktober 2020.