DEN BALTISKE SILDEMÅGE BLEV ATTER GENFUNDET DEN 23. SEPTEMBER 2020.

Dagens mågetur til Spodsbjerg bød ikke på ret meget, det tog flere timer inden der kom en enkelt 1k Kaspisk Måge ind.. som iøvrigt var genganger. Jeg høre nu samstemmende at både fiskerne i Bagenkop og Spodsbjerg sige, at der næsten ingen fisk er i øjeblikket. Jeg formoder det er derfor de Kaspiske Måger næsten er total forsvundet fra havnene. Så med mindre der pludselig kommer mange fisk igen og mere aktivitet i havnene, så gætter jeg på at på nuværende tidspunkt at invasionen af Kaspisk Måge er slut. Der vil sikkert komme lidt flere fugle når kulden begynder at melde sin ankomst og derved sparke flere fugle afsted fra Østeuropa, men det bliver nok ikke i samme antal som sommeren har budt på. Lidt overraskende dukkede den Baltiske Sildemåge atter op, den hygger sig åbenbart rigtig på Langeland. I Spodsbjerg har jeg nu haft den på følgende datoer: 29. august, 9. september og igen idag 23. september. Og i Bagenkop har jeg set den to gange hhv. den 31. august og 12. september 2020. Den Vestlige Sildemåge med den mærkelige vinge var også hjemme.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Så var den Baltiske Sildemåge tilbage for 3. gang i Spodsbjerg havn, der er set i perioden den 31.august til den 23. september 2020. Spodsbjerg havn den 23. september 2020.

Dagens eneste Kaspiske Måge (1k) var en en genganger. Spodsbjerg havn den 23. september 2020.

Denne Sølvmåge som også kan minde om en Viking Måge har også opholdt sig gennem en længere periode i havnen. Spodsbjerg havn den 23. september 2020.