MÅGER, MÅGER… JEG KAN IKKE FÅ NOK DEN 2. SEPTEMBER 2020.

Jeg havde en aftale med Kjeld T Pedersen om at vi skulle prøve at fange lidt Kaspiske Måger på Langeland i dag… så vi mødtes om formiddagen i Bagenkop havn. Mågerne var desværre ikke helt med på ideen, da de ikke rigtig ville komme hele vejen ind i havnen. Dette var egentlig ikke så overraskende, mange af de nye Kaspiske Måger stopper op ved havneindløbet efter de har fløjet efter en kutter og raster kun på stenmolen, inden de atter atter forsvinder. Men på trods af vores manglende held med at fange nogen, så fik vi alligevel noteret 9 fugle. Aldersfordelingen var 1 2k (ny fugl) og 8 juvenile (5 nye fugle). Den berømte 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) rastede kortvarigt først på formiddagen. Da vi ret hurtigt indså at Bagenkop mågerne ikke ville “lege” med os drog vi videre til Spodsbjerg havn. Her fangede Kjeld blot få minutter efter vores ankomst en meget fin 1k hun Kaspisk Måge, den blev også dagens eneste. I Spodsbjerg sås 8 juvenile Kaspiske Måger, hvoraf de 5 var nye, så det blev et fint udbytte hvad angik friske nye fugle. Nævnes skal også en 1k Sildemåge som har rastet nogle dage i havnen.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Bagenkop: P3R4.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg P1R0, VLHK, VLHJ.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

At kunne følge de Kaspiske Måger dagligt på Langeland har været et af mine største fugleønsker i rigtig mange år og hvilket fantastisk år 2020 har været… Kaspisk Måge 1k Spodsbjerg havn den 2. september. 

En af dagens mest spændende måger var denne 1k Cactus (hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge). På mange måder var den en vellignende “Kaspiske Måge”, hvor sågar stemmen passede på en Kaspisk Måge. Men næb, jizz samt flere dragtsdetaljer passede bedst på Sølvmåge. Spodsbjerg havn den 2. september 2020.