FLERE POLSKE KASPISKE MÅGER OG REKORD MANGE SILDEMÅGER DEN 28. AUGUST 2020.

Mit efteråret har næsten budt på daglige tjek af de langelandske havne og denne fredag var ingen undtagelse… og igen var det svært at få armene ned. Bagenkop havn gjorde ellers alt for at tage lysten og gejsten fra mig igen med få fugle. De fugle der var der var helt umulige i dag, de virkede meget nervøs og bange og slet ikke til at komme tæt på. Men jeg fik set 5 juvenile Kaspiske Måger og det blev til en enkelt ny fugl. 2k Middelhavssølvågen (VLHH) som jeg ikke havde set de seneste dage var atter på plads.

Vanen tro gik turen efter Bagenkop til Spodsbjerg og det startede helt fantastisk der, da en af de første juvenile Kaspiske Måger jeg så var en ny farvemærket (P7P9) fugl fra Polen, den 7. jeg finder og aflæser i år. Og for det ikke skal være løgn så fandt jeg også min 8. farvemærkede (P1R0) fugl lidt senere på dagen. Samlet har jeg nu aflæst 9 udenlandske Kaspiske Måger siden den 15. juli 2020. Udover de 8 polske fugle har jeg også fundet og aflæst en fra Litauen. Spodsbjerg havn har været helt suveræn og snuppet 7 af de 9 aflæsninger (Polen 6 og Litauen 1) mens Bagenkop kun har haft 2 (faktisk 3, da den 1. fugl i Spodsbjerg fra den 15. juli 2020 dagen efter altså den 16. juli 2020 dukkede op i Bagenkop). Samlet havde jeg 9 Kaspiske Måger i Spodsbjerg hhv. 1 2k (genganger fra den 25. august 2020) samt 8 juvenile, hvoraf de 5 var nye. To af vores “egne” ringmærkede Kaspiske Måger (VLHK og VLHJ) fik jeg også aflæst i dag.  

Sildemågerne bliver ved med at dukke op i år og i dag havde jeg hele 5 fugle inde i havnen, det drejede sig hhv. om 3 1k og 2 adulte fugle. De lignede alle vestlige Sildemåger, især var det spændende at kigge på de 3 juvenile fugle og sammenligne med den fugl som jeg fandt den 18. august 2020 i Bagenkop havn og som jeg mener er en Baltisk Sildemåge. De unge fugle fra i dag var klart større, havde et noget kraftigere næb samt virkede mere brunlige på hele oversiden i forhold til Bagenkop fuglen. Denne var mere mørk, lille og havde et fint lille næb. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Årets 7. juvenile farvemærkede (P7P9) polske Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 28. august 2020.

Årets 8. juvenile farvemærkede (P1R0) polske Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 28. august 2020.

En af dagens 3 juvenile Sildemåger i havnen som iøvrigt også bød på 2 adulte fugle. Normalt har jeg overhovedet ikke set arten årligt i havnene, men 2020 har været helt utrolig med masser af observationer. Spodsbjerg havn den 28. august 2020.