FØRSTE TEGN PÅ DET MÅSKE LAKKER MOD ENDEN ? DEN 11. AUGUST 2020.

Efter den forrygende dag i går var der måske små tegn på at der evt. er ved at ske ændringer. På vej til Bagenkop havn havde jeg ellers på en mark med Stormåger en juvenil Kaspiske Måge ved Søndenbro… så det startede lovende. I Bagenkop væltede det rundt med Kaspiske Måger og jeg var lidt udfordret i at få styr på dem, men til sidst lykkedes det nogenlunde. Samlet så jeg 15 fugle, som var fordelt på 14 juvenile og 1 3k. Men der var ikke så mange nye fugle i dag, samlet fik jeg 3 nye til havnen… men kun to kunne bruges i den samlede oversigt over antallet af fugle i 2020. Den Kaspiske Måge som er opkaldt efter mig gul (VLHK) og som Kjeld Petersen og jeg ringmærkede i Spodsbjerg havn den 9. august 2020, og som jeg så så sent som i går aftes samme sted, dukkede pludselig op i virvaret af Kaspiske Måger i Bagenkop havn i dag. Det blev i øvrigt den eneste aflæsning i dag af Kaspiske Måge. 3k fuglen var den jeg fandt den 8. august 2020 i Bagenkop havn og også så samme sted den 9. august 2020. Spodsbjerg havn hvor jeg afsluttede min tur… havde for første gang siden invasion af juvenile fugle begyndte den 10. juli 2020 ikke en eneste Kaspiske Måge inde i havnen !!.  Dagens “fangst” med 3 nye i havnen samt 1 ved Søndenbro, bringer 2020 totalen op på 219 fugle hvoraf de 157/160 er juvenile fugle som alle er set siden den 10. juli 2020. Igen fik jeg set 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En juvenil Kaspisk Måge gik sammen med en flok Stormmåger ved Søndenbro den 11. august 2020.

Denne juvenil hun af Kaspiske Måge var blevet ringmærket (VLHK) i Spodsbjerg havn den 9. august og var der også næste dage den 10. august 2020. Men den 11. august var den inde i Bagenkop havn, så rejsen mod syd er måske indledt.

En ret lille juvenil Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 11. august 2020.

Endnu et eksempel på en juvenil Kaspiske Måge. Bagenkop den 11. august 2020.