STØRSTE JULI FOREKOMST AF KASPISKE MÅGE PÅ LANGELAND DEN 24. JULI 2020.

Nu har jeg nærmest ikke skrevet om andet end Kaspiske Måge siden den første juvenile dukkede op for præcis 14 dage dage siden i Spodsbjerg havn (10. juli 2020). Og jeg må indrømme det er svært at stoppe efter årets suverænt bedste dage for juvenile fugle på Langeland… ja faktisk nogensinde. Jeg havde ikke mindre end 15 forskellige fugle fordelt på 7 i Bagenkop havn, hvor de 4 var nye for sæsonen. Men det var Spodsbjerg havn der løb med sejren, da jeg havde hele 8 fugle der og de var alle nye for 2020. I begge havne kunne jeg se alle fugle på engang, en ren episk oplevelse når man har dyrket denne art vildt overdrevet de seneste mange år. For en god ordens skyld da den selvfølgelig ikke må glemmes, så var 2k Middelhavssølvmågen (siden 13. juli 2020) på plads igen i dag i Bagenkop havn. 

På bagrund af de seneste dages observationer kommer der endnu en ny opdatering af det samlede antal fugle jeg har set i 2020.

Bagenkop havn ialt 107/110 forskellige individer.

Ad 4k+ 4k 3k 2k 1k/juv
7 1 2 10 30 57/60

Spodsbjerg havn ialt 34 forskellige individer.

Ad 2k 1k/juv
1 4 29

Siø ialt 1.

2k
1

Samlet har jeg nu registreret 141/144 forskellige fugle (En fugl er trukket fra, da den er set både i Spodsbjerg havn og Bagenkop havn) i årets godt første 7 måneder. Over halvdelen af årets samlede antal har jeg fundet de seneste 14 dage, hvor det er blevet til minimum 85 forskellige juvenile fugle. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil Kaspisk Måge, Bagenkop havn den 24.juli 2020.

Juvenil Kaspisk Måge, Spodsbjerg havn den 24. juli 2020.

Juvenil Kaspiske Måge, Spodsbjerg havn den 24. juli 2020. Prøv at bemærk forskellene på disse 3 fugle, især næbbene er interessante. 

Juvenil Kaspisk Måge, Spodsbjerg havn den 24. juli 2020.

Juvenil Kaspisk Måge, Spodsbjerg havn den 24. juli 2020.