VORES STØRSTE “ACRO”… DROSSELRØRSANGER NØRREBALLE NOR DEN 10. MAJ 2020.

En lang lyttemorgen skulle afsluttes i Nørreballe Nor, hvor jeg ville gå hele området igennem og samtidig tjekke om der evt. igen i dag dukkede nogle Chlidonias terner op. Rørskoven var fuld af Rørsangere som sang på livet løs, de blev dog alle overdøvet af “kongen” Drosselrørsangeren som forsat var på plads. Dens sang var så kraftfuld, at jeg kunne høre den helt ovre fra gården ved Kinderballe, et imponerende sangorgan den er i besiddelse af. På trods af jeg var hele området igennem og fik meget våde sko kunne jeg ikke finde de 2 andre fugle der var meldt syngende denne morgen… underligt de var blevet tavse.

Foto og lydoptagelse: Henrik Knudsen, Copyright.

Højt oppe i busken sad Drosselrørsangeren og sang det bedste den kunne denne smukke søndag morgen. 

Dagens “rocksanger” Drosselrørsanger. Nørreballe Nor den 10. maj 2020.

Blot til sammenligning “lillebror” Rørsanger. Nørreballe Nor den 10. maj 2020.