HVORFOR DENNE VARIATION… SORTSTRUBET BYNKEFUGL, GRØNNINGEN DEN 4. MAJ 2020.

I forbindelse med ynglefuglearbejde var jeg i dag en tur forbi Grønningen ved Blåvand…og vanen tro er der altid noget jeg undres over…Hvorfor variere Sortstrubet Bynkefugl så meget ?, at enkelte individer minder mere om Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl !. Jeg havde i dag et meget lyst og påfaldende individ, som fik mig til at tjekke den en ekstra gang. Halskraven var bred både fra siden og bagfra, men der var en tydelig “pæl” i nakken til at bryde den. Hele oversiden virkede meget lys og det sammen gjorde undersiden. Den orange plet var koncentreret på det øverste bryst, virkede ikke særlig stor og løb slet ikke ned langs med flankerne. Overgumpen var dog tydelig for lille til en Sibirisk, men dog hvid med sort stribning. Undervingen knækkede alle drømme om en Sibirisk da den var meget hvid. Hvis de vestlige fugle kan variere så meget, så må man næsten også antage, at de østlige fugle kan det samme, hvilket vil være med til at gøre bestemmelsen meget svær af især de adulte fugle om foråret.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Bemærk at den virker meget lys.

Halskraven brydes af kraftig “pæl” i nakken

Bemærk hvordan den orange plet er meget begrænset på det øvre bryst.

Uskarpt billede, men det knækker alligevel muligheden for en Sibrisk, da man nemt kan se at undervingen er meget hvid.

Lys overgump, dog ikke særlig stor og med tydelig stribning.

Normalfarvet fugl, Grønningen den 4. maj 2020.

Endnu en normalfarvet fugl fra i dag den 4. maj 2020 ved Grønningen.