DEN NORDLIGE DEL AF LANGELAND BØD PÅ SORTHOVEDET MÅGE DEN 28. MARTS 2020.

Jeg havde forvildet mig til Nordlangeland i dag og startede ved Hou Nordstrand, et træksted der ikke er nemt at gennemskue. Og jeg må indrømme jeg havde heller ikke regnet den ud i dag… der kom ikke mange fugle… Dog var der et ganske pænt træk af  Jernspurve og Hvide Vipstjerter. Inden jeg vendte næsen hjem slog jeg vejen forbi Botofte Sø hvor der var godt gang i ynglefuglene… især Hættemågerne gav lyd fra sig. På trods af afstanden til kolonien tjekkede jeg dem igennem og det reddede hele dagen, da der stod en meget fin adult Sorthovedet Måge inde i kolonien. Den var utrolig aggressiv over for Hættemågerne, den angreb og stod med hævede vinger. Umiddelbart så det ikke ud til den havde fundet nogen partner, det var bare som om den forsvarrede sit område i kolonien.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

På vejen op til Hou så jeg to morgenfriske Traner på en mark.

En Spurvehøg nød solen ved Bøstrup.