ÅRETS FØRSTE SORTHOVEDET MÅGE PÅ FYN SÅS PÅ TÅSINGE DEN 4. MARTS 2020.

Inden for få dage har jeg fået spottet en god måge ud af øjenkrogen mens jeg kom kørende i min gamle bil… For nogle dage siden røg der en Kaspiske Måge ind på radaren ved Kværndrup og i dag blev det til en flot adult Sorthovedet Måge i sommerdragt på en mark mellem masser af Stormmåger og Hættemåger ved Bjerreby. Det var super heldigt, jeg nåede bare lige at se hovedet stikke op af den relative høje vegetation der var på marken da jeg kom kørende. Jeg fik hurtigt vendt bilen og bekræftet min bestemmelse… Mågerne var meget rastløse , de fløj konstant op og ned flere steder på marken. Efter godt 5. minutter forsvandt flokken og selv om jeg tjekkede rundt de næste par timer, så kunne jeg ikke genfinde fuglen. 

Sorthovedet er en relativ fåtallig til sjælden fugl på Tåsinge. Det første fund stammer fra april 2008 hvor lokale Poul V Rasmussen så to trk. fugle på Monnet. I perioden 2013-2017 sås arten (dog ikke i 2014) regelmæssigt i søen ved Valdemarsslot, hvor den bla. havde ynglesucces i 2013. Lidt underligt blev den i denne årrække ikke registreret andre steder på Øen end i søen, så uden for søen er der altså kun observa- tioner fra hhv. Monnet og Bjerreby.  Det er desuden første gang arten registreres i marts måned i Svendborg kommune som Tåsinge høre ind under.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Først marts fund af Sorthovedet Måge i Svendborg kommune sås ved Bjerreby på Tåsinge den 4. marts 2020.

På fotoet ses 3 forskellige Mågearter på vingerne, Hættemåge, Stormmåge og Sorthovedet Måge.

Bemærk de hvide gennemskinnelige vinger…