DEN ETBENEDE KASPISKE MÅGE BYDER FORÅRET VELKOMMEN I RINGE SØ DEN 3. MARTS 2020.

På årets første forårsdag den 1. marts var jeg lige forbi Ringe Sø og kunne her se, at den etbenede Kaspiske Måge åbenbart også har planer om at nyde søen og dens muligheder i det forestående forår…. så fint og hyggeligt. Den har nu snart opholdt sig i og ved søen i to måneder, dog har den været fraværende ved et par lejligheder i februar. Det var her jeg fejlagtigt antog den var trukket væk, men den har åbenbart nok bare fourageret andre steder på de dage hvor jeg ikke har kunnet finde den. 

Samlet har jeg nu haft 21 forskellige Kaspiske Måger i det gamle Fyns amt i 2020. Selve Fyn har budt på 5 fugle (4 ved Ringe Sø plus 1 ved Kværndrup) mens de 16 andre stammer fra artens kerneområde Langeland (alle set i Bagenkop området). Samlet betyder det, at jeg har haft 15 nye individer i 2020 som ikke tidligere er registreret. Og for at drille lidt, så er det næsten lige så mange fugle som der er set på Rømø i perioden 2010-2019 (blot 26 stk.) Læs opslag fra den 24. februar 2020. Hvem ville have troet at “bropillen” (som Fyn kaldes så kærligt af Sjællandske/Jyske ornitologer) skulle kunne udfordrer Vadehavet… Det er lidt som hvorfor kan Danmark vinde i badminton over de store nationer fra Asien eller hvorfor kan en humlebasse flyve. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den faste Kaspiske Måge ved Ringe Sø, kom ganske tæt den 1. marts 2020. Bemærk det manglende ben.