NY REKORD AF TUNDRASÆDGÅS PLUS LILLE OVERRASKELSE, TÅSINGE DEN 2. DECEMBER 2019.

Mågerne var lagt på hylden da Peder Rasmussen mente jeg trængte til lidt afveksling… så vi tog os en god tur på Monnet her på Tåsinge fra lidt over middag til vi sluttede i Bjerreby. Det var flot vejr med lidt frisk og kølig vind… lige hvad man trængte til. Monnet bød på Havørn, Sølvhejre, Strandhjejle 6, Vibe 25, Storspove 104, Skærpiber 4, Bjergirisk 75 samt mange Hvinænder og Pibeænder. På vej langs kysten letter der pludselig en småfugl… som lander hurtigt igen… Bjerglærke… så fik jeg sørme mig lige en ny øart… En temmelig sjælden art på de her kanter, seneste observationer er fra 2014 og næste fra 2007 og de stammer også fra Monnet. Så humøret var højt… da vi bevægede os mod Bjerreby hvor der skulle tjekkes Sangsvaner. Svanerne var på plads… men til vores store overraskelse kunne vi også tælle 121 Tundra-sædgæs, det største antal der er registreret på Tåsinge, hvilket også er i den høje ende for Fyn.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Bjerglærken er en meget fåtallig fugl på Tåsinge… seneste fund er fra 2014 og 2007.

Bjerglærken er en utrolig smuk fugl med sine gule og sorte farver i hovedet.