ET OVERBLIK OVER SAVISANGERS FOREKOMST PÅ FYN OG ØERNE.. JULI 2019

Siden jeg opdagede Tåsinges første Savisanger, en syngende fugl i perioden den 11. juli til den 31. juli 2019 Noret ved Vejlen har jeg kigget lidt på dens forekomst. Langeland har nærmest haft monopol på arten, hvor den især er fundet i Fredmosen og Tryggelev Nor, hvor den sikkert også har ynglet nogle år. Udenfor Langeland er den kun truffet 7 gange i det fynske.. Fundene fordeler sig således; Arreskov Sø den 30. maj 1985, Sollerup den 18. maj 1996, Arreskov Sø den 27. maj 2003, Fjordmarken den 19. juni til den 22. juli 2007, Sundet den 6. juni til den 9. juni 2013, Sortemosen den 21. april til den 30. april 2019 (Kilde DOF-Basen) samt Noret, Tåsinge den 11. juli  til den 31. juli 2019 (Kilde: Fugleknudsen.dk). På nær fundet fra Fjordmarken, er alle fund fra det Sydfynske område, hvilket ikke er så overraskende med de mange fund på Langeland. Fundene fordeler sig nogenlunde ligeligt med en-dags fugle og fugle der har opholdt sig i længere tid… Det er svært at drage nogen konklusioner om den har ynglet udenfor Langeland… dog er fundet fra Fjordmarken mest interessant i denne sammenhæng pga. fuglens lange opholdsperiode i området.

I Fortegnelse over Fugle i Fyns Amt som dækker frem til 1996, nævnes fundet fra Arreskov Sø den 30. maj 1985 ikke. Til gengæld nævnes 3 andre fund for Fyn og Øerne som ikke findes i DOF-Basen. Åmosen 3 fugle den 30. april 1990, Næsby Hoved/Broby den 10. juni 1990 samt Hjulby Sø den 16. maj 1993.  Derved er det svært at få det helt sikre billede af artens forekomst på Fyn og Øerne. Jeg har i min oversigt fravalgt data fra denne bog (nok ikke retfærdigt overfor alle fundene). En af årsagerne er jeg har meget svært ved at tro på, at der skulle sidde hele 3 fugle og synge i Åmosen den 30. april 1990. Et tjek i DOF-Basen afsløre, at der blot blev hørt en syngende fugl på Langeland det år. Og når Kerneområdet blot melder om en fugl, så tror jeg man bliver nød til at kigge med “kritiske briller” på fundet fra Åmosen.

I forbindelse med mit eget fund har jeg kigget lidt på forekomsten af juli fund. Jeg har selv oplevet arten dukke op i juli på steder der ellers har været overvåget hele foråret uden den er blevet hørt fx Tipperne og Værnengene. Der findes kun 8 fund fra juli fordelt på 11 fugle. Den sidste der er blevet registreret i juli for Fyn og Øerne var en syngende fugl fra Tryggelev området den 25. juli 2009. (kilde: DOF-Basen) Derved bliver Tåsinge fuglen den første Savisanger for Fyn og Øerne i juli i 10 år. (kilde: Fugleknudsen.dk)

Foto: Henrik Knudsen, Copyight.

Savisanger, Blåvand den 11. maj 2013.