ET OVERBLIK OVER SYNGENDE PLETTEDE RØRVAGTLER VED NORET, TÅSINGE DEN 13.-20. JUNI 2019.

I forbindelse med at jeg fandt de første syngende fugle i Noret siden 1995 (DOFbasen), hvor en enkelt fugl blev hørt den 26. maj 1995, har jeg været ude hver aften og lytte efter dem. De fleste aftener har jeg været i området mellem klokken 22.30-01.00 og fuglene har i dette tidsrum været meget aktive, de fleste begyndte at synge mellem klokken 22.45-23.00 med undtagelse af den 20. juni, hvor jeg kun hørte sporadiske fløjt fra en fugl fra omkring 23.15-23.30. Årsagen til at jeg den 20. juni kun hørte en sporadisk synge kan skyldes en meget “lys” nat samt at der havde været et vejrskifte, hvor temperaturen var faldet mærkbart (17 grader, føltes temmelig køligt)  i forhold til perioden den 13. til 19. juni, hvor der var meget lune og fugtige aftner, med temperaturer omkring 20 grader. 

Jeg har på mine ture forsøgt at kortlægge de syngende fugle, hvilket har medført en del tanker om hvor meget fuglene evt. bevæger sig i forhold til deres sangposter. Noret er et meget lille område på 7 ha og er en del af Vejlen som samlet er på 62 ha. På 2 aftner havde jeg 3 syngende fugle som de største forekomster hhv. den 13. og 17. juni. Når man kigger på kortet kan man se, at ingen af de fugle jeg hørte den 13. juni var på plads den 17. juni. Disse forskelle er jo temmelig interessante og stiller en masse åbne spørgsmål som f.eks. … hvor meget flytter fuglene sig samt har der været flere fugle i området ? Jeg kan næppe forstille mig at der har været ret meget mere end de 3 fugle (evt. 4 fugle) men sikker kan man ikke være. Det er ikke nemt at finde ret meget i litteraturen om hvor store områder en Plettet Rørvagtel kræver. I følge temmelig gamle data fra Handbuch der Vögel Mitteleuropas er et territorium på 400-800 m2 og det er næppe mere end 2-3 gange større i yngletiden. I virkeligheden ved man sikkert ikke ret meget om denne spændende og skjulte og nataktive fugl. Men med de redskaber man nu har til rådighed for at følge fugle vil der i fremtiden nok dukke en masse spændende data op.

På kortet ses fuglenes placering i perioden den 13. til den 20. juni 2019.