ET HISTORISK OVERBLIK OVER BUSKRØRSANGERS FOREKOMST OM FORÅRET VED BLÅVAND, JUNI 2019.

I forbindelse med ringmærkningen ved Blåvand Fuglestation fangede min gode ven Morten Jenrich en fin Buskrørsanger den 10. juni 2019… På den baggrund kommer her et lille overblik over dens historik på Hukket, så der derved er styr på data.  Mortens fugl er den 3. der bliver ringmærket siden den første blev ringmærket den 28. maj 2012. Den første fugl var lige ved ikke at blive den første da den faktisk fløj ud af nettet, som iøvrigt var Ø1 i stationshaven (I dag nævner man desværre kun om de er fanget i stationshaven eller fyrhaven og derved mister man disse interessante data, især nu hvor vegetationen er fjernet på Hukket, hvilket jeg synes er meget ærgerligt og ugennemtænkt). Lige som jeg skulle til at pille 2012 fuglen ud af nettet, hoppede den ud af lommen den lå i… og den dag i dag ved jeg ikke hvordan jeg gjorde, men jeg greb simpelthen fuglen i luften med hånden, tror selv Bjørn Frikke som var med på ringmærkningsrunden blev lidt imponeret. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Første ringmærkede Buskrørsanger ved Blåvandshuk den 28. maj 2012.

Der skulle ikke gå mere end 2 år før der atter var Buskrørsanger på Hukket, og det skete i forbindelse med en meget stor invasion af arten i Mellem- og Vesteuropa i foråret 2014… På Helgoland havde de 10 fugle i perioden den 21. maj til den 21. juni 2014, hvoraf kun en blev fanget. I Danmark blev det til 15 fugle i perioden den 19. maj til den 15. juni 2014. Faktisk havde jeg 3 fugle dette forår på Hukket… Den første hørte jeg synge rigtig fint samt så et glimt af, da der sad en fugl og sang et par minutter lige SV for Fyret i en hybenbusk den 21. maj 2014. Jeg blev dengang meget overrasket over et så tidligt fund og troede næsten ikke selv på det før jeg hørte om at Helgoland havde en samme dag og at Hanstholm fangede en den 22. maj 2014. Men da jeg ikke havde nogen optagelse af sangen, vidste jeg på forhånden den aldrig ville blive accepteret af det danske SU. Den 6. juni havde jeg om eftermiddagen igen en syngende fugl, denne gang lige N for stationen, den fik jeg lydoptagelse af som bekræftede den som Buskrørsanger, denne har jeg dog aldrig fået sendt ind til SU. Dagen efter fangede jeg en fugl i stationshaven i F7. Det er muligt det kunne være den samme fugle som jeg hørte den 6. juni, dog tror jeg det er 2 forskellige fugle, da det ville virke unaturligt den skulle bevæge sig fra nord for station til syd for stationen og samtidig med tanke på den store invasion der var i 2014. 

Blåvands anden ringmærkede Buskrørsanger den 7. juni 2014.

Næste forårsfund blev en fugl jeg fandt syngende ned i mosen lige lidt ø for branddamen den 25. maj 2016, den fik jeg både lydoptagelser samt billeder af og det blev herved den første godkendte som ikke blev ringmærket.

Det 3. officielle fund af Buskrørsanger ved Blåvand blev samtidig det første fund hvor fuglen kun blev registreret i felten.

Med 2019 fuglen er der nu 4 officielle fund om foråret, hvoraf de 3 er ringmærket. Derudover er der 2 fund fra 2014 som ikke er blevet  forelagt SU hhv. den syngende den 21. maj 2014 (uden lydoptagelse) samt den syngende fra den 6. juni 2014 (med lydoptagelse) Der vil i fremtiden nok dukke endnu flere fund op af denne anonyme men spændende fugl i Blåvand, da arten spreder sig mod vest og allerede har ynglet i Danmark.