MENS JEG VENTER PÅ NYE MÅGER… BAGENKOP DEN 23. MAJ 2019.

Ikke den store udskiftning, men ganske hyggeligt alligevel. Her ses de to faste Kaspiske Måger plus nok næsten en Gråmåge

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.