STORMFLOD, FUGLE, LANGELAND DEN 2. JANUAR 2019.

Jeg måtte bare en tur til Langeland i dag og opleve naturkræfterne folde sig ud…. Vandet steg og steg og vandstanden nåede 172 cm over normalen i Bagenkop havn. Alle de steder hvor jeg plejer at kunne køre og gå rundt blev oversvømmet. Havnen var ikke fuld af fugle, men de få der var der sloges i vanlig stil om føden. Ved Ristinge måtte jeg også vende om, vejen ud til det lille fiskeleje var allerede oversvømmet omkring middag. I Spodsbjerg havn var vandet også på vej op over kajen… det var en imponerende dag at runde Øen og se hvor stærk naturen kan være….

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Spodsbjerg – Tårs færgerne sejlede fint på trods af vinden.

Tusindevis af Sortænder og Ederfugle var på vingerne syd for Spodsbjerg havn.

Hidsige bølger slog ind over de store tangbunker nord for Spodsbjerg havn hvor mange Hættemåger søgte føde..

Molen på vej til at blive oversvømmet sidst på formiddagen i Bagenkop havn.

Bådebroen var allerede under vand og elkasser og lamper var på vej til at blive det… Bagenkop havn sidst på formiddagen.

Skarven måtte kæmpe hårdt for sin fisk som den netop havde fanget i Bagenkop havn.

Vandmasserne på vej til Ærø og det Østlige Sønderjylland, man kunne omkring middag kun lige ane toppene af bundgarnspælene ved Ristinge Hale.

Min tur sluttede af med en adult Rød Glente ved Simmerbølle.