TYSKE MÅGE GENMELDINGER FRA ROSTOCK OG HAMBURG i BAGENKOP HAVN DEN 18 DECEMBER 2018.

I forbindelse med mine ture til Bagenkop Havn for at få et overblik over forekomsten af Kaspisk Måge, får jeg også aflæst en del farvemærkede Måger. Især bliver det til en del Svartbage, da Jakob Sterup hvert år ringmærker/farvemærker en del ynglefugle i det Sydfynske Øhav. Men den 30. november var der pludselig en med en helt anderledes kode end jeg var vant til at se i havnen… den hed blot X202 og de fugle der plejer at være i havnen har som regel 3 bogstaver og 2 tal.. Så den var jo lige pludselig lidt mere spændende end normalt… Der gik ikke mange dage efter jeg havde aflæst den (30. november 2018) før ZM kom med svaret… Fuglen var mærket ved Rostock den 21. juni 2018. Det skulle være første gang der er dukket en Svartbag op fra disse kanter i havnen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En 1. vinter Svartbag X202 havde taget turen fra Rostock til Bagenkop havn…en flyvetur på 118 km.

Svartbagens rute, Rostock-Bagenkop.

Altid spændende når der dumper mail ind fra Mikkel Lausten inde fra ZM.

Det blev til endnu tysk ringmærket fugl, da jeg den 14. december aflæst en Hættemåge ligeledes i Bagenkop havn. Denne gang var det fra Hamborg området, det var en fugl som næsten var 6 år gammel… den var blevet mærket den 27. december 2012, hvilket er 140 km fra Bagenkop havn.

Spændende læsning for en ringmærker/aflæser.

Den 19. december 2018 var den tyske Hættemåge forsat i havnen…. Når der er farvemærkede Hættemåger i havnen så bliver de ofte ganske længe.

Hættemågens rute, Hamburg – Bagenkop