ENDELIG EN SORTHOVEDET MÅGE, SØNDERHO, FANØ DEN 11. SEPTEMBER 2018.

I dag så jeg min første Sorthovedet Måge i år på Fanø, da jeg sidst på eftermiddagen fandt en ved Norddiget i Sønderho i en stor flok rastende Måger. Det drejede sig om en smuk ungfugl, for mig den smukkest dragt hos denne art. Jeg fandt den måske for mange på en atypisk måde, men for mig en ikke helt uventet måde. Jeg har gennem årene flere gange opdaget dem på deres væremåde. De er ofte meget aggressive når de opholder sig i en flok måger, de har meget med helt uprovokeret pludselig at angribe “naboen”, så hvis man opdager at mågerne pludselig slås, så er det altid værd at tjekke slagsbroren. Det kan tilføjes de heller ikke er bange for at angribe Måger der er større end dem selv, jeg har set dem angribe Sølvmåger ved flere lejligheder.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En lidt gnaven Sorthovedet Måge slapper af efter den har delt tæsk ud… Norddiget, Sønderho den 11. september 2018.