TILBAGE SOM DANSK YNGLEFUGL…..ROVTERNEN

Der er også succeshistorier fra den danske fugleverden.. I går skrev jeg om at Toplærken er på vej til at uddød, men heldigvis er der kommet andre ynglefugle til og en af dem er verdens største Terne….Rovternen. Den har tidligere ynglet i Danmark, bla. på min gamle hjemmebane Tipperne samt flere andre steder i Danmark. Selv om den var forsvundet fra Tipperne, så sås den hvert år på reservatet i Ringkøbing Fjord som en fåtallig trækgæst. Et af højdepunkterne da jeg arbejdede derude var når den om sommeren kom forbi i juli-august. Ternerne kom ind ude fra fjorden ved aftenstid og stillede sig i et område der meget passende hed Fuglepoldskanalen, ofte var det en ung og en gammel sammen…Det største antal jeg så dengang var op til 6 fugle, hvilket var ret godt for 20 år siden. Sidenhen har den atter etableret sig i Danmark som ynglefugl (dog forsat ikke på Tipperne). Jeg var så heldig at få lov til at besøg et yngleområde sidste år, hvor et enkelt par ynglede med succes og fik to unger. Hvorfor den er vendt tilbage til Danmark ved jeg ikke, faktisk skulle den svenske bestand være i tilbagegang. De kommende år bliver spændende at følge, måske der kommer endnu flere par i Danmark.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Jeg blev budt velkommen med et “sejrsbrøl” af Rovternen. I´M BACK !!!!!

Rovternen ynglede side om side med Havternen.

Jeg var ude med en erfaren ynglefugletæller og ringmærker som har fulgt fuglene tæt gennem flere år. Her ses den ene af de to unger fra ynglesæsonen.