AFLÆSNINGSTUR AF TERNER OG MÅGER TIL SØREN JESSENS SAND JULI 2018

I går fik jeg muligheden for en tur ud til Søren Jessens Sand på det nordlige Fanø sammen med Kim Fisher… Området ligner mest af alt en kæmpe stor flad hvid sandørken og med temperaturer over 30 grader var det en passende sammenligning. Kim ville op og forsøge på at lave nogle aflæsninger af Måger og Terner. Projektet var hurtigt en succes, da der var masser af især Splitterner og Fjordterner med ringe, der var blandt andet flere ringe fra Holland og Sverige… Kim har endda aflæst Terner med Sydafrikanske ringe ved tidligere lejligheder. Fuglene havde en hård dag i varmen, jeg mindes ikke jeg tidligere har set så mange fugle i en flok stå med åbent næb… hvilket jo er måden fuglene kan komme af med varmen på…. så det er ikke kun os mennesker der har en hård tid, så husk derfor at tage hensyn til de rastende fugle og ikke skræmme dem op.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Et lille udsnit af de mange rastende Terner og Måger samt lidt Strandskader i baggrunden.

En adult Fjordterne forsøger at klare varmen ved at holde næbbet åbent.

Den unge Splitterne tigger stadigvæk om mad.

Her ses en af de mange ringmærkede Splitterner, som vi fik aflæst på den spændende tur.