DA HVIDSISKEN BLEV NY FOR LANGELAND I VINTEREN 2017/2018

Nej jeg har ikke fået hedeslag selv om temperaturen er ved at runde de 30 grader i dag den 24. juli 2018…. men efter flere timers rydning af rørskov til ringmærkning, så savner jeg lige pludselig de kolde dage ved Spodsbjerg og da Hvidsisken blev ny for Langeland. Efteråret 2017 bød på en fantastisk invasion af Nordlig Gråsisken og mellem dem var der flere meldinger om Hvidsiskner….. På en af mine mange mågeture til Langeland, skulle et besøg i Spodsbjerg havn den 7. december 2017 afsluttes med et kig efter om Bjergpiberen evt. var dukket op på det sædvanlige sted på stranden lige nord for havnen. Men pludselig hørte og så jeg en flok Nordlige Gråsiskener, som selvfølgelig skulle tjekkes.  Straks blev 3 lysere fugle opdaget og pulsen steg lidt…og da kikkerten kom på dem forsvandt tvivlen, det var 3 Hvidsiskner…. Resten af vinteren og helt frem til den 7. februar 2018 så jeg næsten Hvidsisken ved hvert besøg. Antallet af fugle lå primært på 2 fugle, dog nåede jeg op på hele 15 fugle den 9. december 2017, hvilket må høre til en af de største flokke der er registreret i Danmark. I følge dofbasen har jeg ikke kunne finde nogen iagttagelser af Hvidsisken på Langeland, så det drejer sig derfor om ny art for Øen. Artsstatus svinger meget, men pt. regnes den for en selvstændig art.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Nogen dage kunne man komme ganske nær, især på de vindstille dage kunne man stor nyde fuglene…

Godt gemt mellem venner, rustne skruer på en algegrøn cementmur i Spodsbjerg havn…..Hvidsisken vinteren 2017/2018.

Her ses den flotte ren hvide “sukkerknald” overgump meget smukt…

En rigtig lille “snebold” som med sin skønhed kan få hjerte til at smelte hos en skaldet fuglemand