TILBAGE HOS DE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 25. SEPTEMBER 2021.

Jeg havde ikke tjekket mågerne i et par dage, så det var skønt at være tilbage i Spodsbjerg havn. Det blev en spændende dag (er det faktisk hver gang synes jeg) da der var udfordrende måger inde. I den mere nemme ende var 4 (A) Kaspiske Måger hhv. 1 adult, 1 2k og 2 1k, den adulte fugle var ny for sæsonen og en af de meget få gamle fugle fra efteråret. De øvrige 3 fugle var gengangere. Derimod var 2 Cactus-(typer) ikke så nemme at blive kloge på det drejede sig om en 1k og en 2k. Den unge fugl (1k) kaldte som en typisk Kaspisk Måge og må derfor nok være en ret sikker hybrid. 2k fuglen forsvandt desværre ret hurtigt, dog så halebåndet ret fint ud for en Kaspisk Måge, mens undevingerne var ret mørke. Da denne fugl forsvandt for hurtigt og jeg så for lidt på den vil jeg nøjes med at kalde den en mulig Cactus.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Så var aftensmaden klar. Spodsbjerg havn den 25. september 2021.

Cactus 1k. Spodsbjerg havn den 25. september 2021.

Mulig Cactus 2k. Spodsbjerg havn den 25. september 2021.

HAR JEG SET VERDENS STØRSTE 1K ISLANDSK STOR KOBBERSNEPPE ?, BARAGGE NEBBE DEN 25. SEPTEMBER 2021.

Efter flere travle dage med arbejde for Naturama samt guidning for Askov Højskole ved Filsø var det atter tid til at få tjekket den lokale andedam. En tur til Baragge Nebbe var tillokkende inden der skulle tjekkes for måger i Spodsbjerg havn. Da jeg tjekker de rastende fugle finder jeg en 1k Islandsk Stor Kobbersneppe i selskab med 5 Små Kobbersnepper. Selv om fuglen på det her tidspunkt er temmelig langt væk er jeg hurtig ret sikker på det ikke drejer sig om den samme fugl som jeg havde rastende samme sted i perioden fra den 8. til den 12. september 2021. I modsætning til den første fugl er denne her en påfaldende stor fugl, den rager klart op over de Små Kobbersnepper, mens den første mere var på størrelse med de Små Kobbersnepper. På dagens fugl virkede tibia meget lang og i flugt kunne man også se mere af benene end jeg synes man normalt ser hos Islandsk Stor Kobbersneppe. Jeg overvejede en overgang om det kunne være en Østlig Stor Kobbersneppe, men vendt igen tilbage til Islandsk Stor Kobbersneppe på grund af den friske fjerdragt samt tidspunktet for denne. En interessant tanke som min gamle ven og læremester fra Tipperne Ole Thorup kom med da jeg kontaktede ham vedr. bestemmelsen var at det måske kunne dreje sig om en hybrid mellem islandica og limosa. Han havde dog aldrig hørt om der var beviser på om dette kunne fore-komme, men begge racer yngler i Norge, så måske ikke helt umuligt. Men på trods af den lange tibia tror jeg godt man kan bestemme sådan en fugl som en hun Islandsk Stor Kobbersneppe. Ud over denne spændende udfordring så jeg 13 Rødben, 2 Hvidklire, 3 Stor Præstekrave, 3 Alm. Ryle, 1 Islandsk Ryle, 1 Sandløber, 5 Lille Kobbersneppe, 5 Strandhjejle, 2 Storspove samt 1 Strandskade. Af andre spændende ting blev det også til en fin Isfugl.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Islandsk Stor Kobbersneppe (hun) 1k. Der var gode muligheder for at tjekke og sammenligne størrelsen på den med både de Små Kobbersnepper samt Strandhjejle og Islandsk Ryle. Grunden til den måske virkede så stor i forhold til de Små Kobbersnepper kan evt. skyldes at det primært har drejet sig om hanner af Lille Kobbersneppe. Baragge Nebbe 25. september 2021.

Islandsk Stor Kobbersneppe (hun) 1k. Bemærk hvor påfaldende lang tibia virker på denne fugl. Baragge Nebbe den 25. septmber 2021.

Islandsk Stor Kobbersneppe (hun) 1k. Selv alene virkede den stor. Baragge Nebbe den 25. september 2021.

Islandsk Stor Kobbersneppe (hun) 1k. Her ser den meget typisk ud hvad angår kropstørrelse, dog er det ret tydeligt at man også kan se en hel del af benet og ikke kun foden stikke forbi halen. Baragge Nebbe den 25. september 2021.

Islandsk Stor Kobbersneppe (hun) 1k. Igen ses forbløffende meget af benet bag halen. Baragge Nebbe den 25. september 2021.

Islandsk Stor Kobbernseppe (hun) 1k. På dette billede ser den meget langbenet ud, men her kan vinklen være med til at give et falsk indtryk. Baragge Nebbe den 25. september 2021.

Isfugl. Den første jeg ser i efteråret. Baragge Nebbe den 25. september 2021.

SPODSBJERG HAVN PRODUCEREDE 2 NYE KASPISKE MÅGER DEN 22. SEPTEMBER 2021.

Da vejret bare blev bedre og bedre i dag  og der var lovet dårlig vejr til imorgen så var det bare med at komme afsted til Spodsbjerg efter fyraften… Jeg måtte dog slide hårdt i det for at få hevet nogle Kaspiske Måger hjem… Men da solen begyndte at gå ned havde jeg fundet 7 styk, hvilket var tilfredsstillende. Alle fugle var A fugle. Ud af de 7 fugle var der 2 nye for sæsonen 2021, de nye fordelte sig således 1 2k og 1k, mens resten var 2 2k og 3 2k. En helt normal 1k Vestlig Sildemåge kom også i bogen. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Hele 7 forskellige fugle kom i notesbogen i dag. Spodsbjerg havn den 22. september 2021.

Admiral. Der var rigtig mange Admiraler på vingerne hertil aften… jeg havde ellers ikke set de store koncentrationer på det seneste. Spodsbjerg den 22. september 2021.

Det Hvide C. Mellem Admiralerne fandt jeg også enkelte af denne smukke art. Spodsbjerg 22. september 2021.

 

 

KASPISK MÅGE 1K RASTENDE I LUNKEBUGTEN, TÅSINGE DEN 19. SEPTEMBER 2021.

På vej hjem fra min tur til Spodsbjerg havn den 19 september 2021 opdagede jeg at der rastede godt 500+ Hættemåger/Stormmåger i Lunkebugten på Tåsinge. Det var lidt for fristende ikke at tjekke dem igennem, så jeg smed bilen ind til siden og gik i gang. Desværre var der ikke noget spændende i mellem, men heldigvis stod der lidt Sølvmåger og rastede på en Ø som jeg også kunne tjekke. Med det samme opdager jeg en spændende måge som ved første øjekast ligner en 1. vinter Kaspiske Måge, hvilket ville være min første her på Tåsinge !. jeg bliver dog lidt forskrækket da denne fugl fremviser klart tofarvet næb og store brede hvide kanterne på teritærerne, hvilket er gode karakter på en Stor Sorthovedet Måge. Fuglen er temmelig langt væk (700 m+) og pudser sig konstant. Jeg kigger på fuglen i skop fra klokken 13.10 til 14.15 og først til allersidst ser jeg den stå stille inden den hurtigt letter og forsvinder for mig i retning af Valdemars slot. Under hele forløbet er jeg i tvivl om hvad jeg skal gøre, da jeg godt ved det er en fugl mange gerne vil se. Omvendt vil jeg heller ikke sende folk afsted på en fejlobs. Jeg vælger at slå koldt vand i blodet og sender en besked til Hans Larsson vedr. bestemmelsen. Hans skriver tilbage han har haft en ligende oplevelse og set en ung Kaspisk Måge som udviste tofarvet næb og brede kanter på tertiærerne og derved også tænkte på Stor Sorthovedet Måge indtil fuglen kom tæt på. . Så der er altid undtagelser i mågeverdenen, så man skal altid være 110 procent sikker inden man melder ud. Man kan selvfølgelig melde en mulig ud men jeg er ikke tilhænger af denne tilgang. Men jeg vil da i sidste ende glæde mig over jeg fik mig en Kaspisk Måge her på min egen Ø. Heldigvis har jeg set Stor Sorthovedet Måge i Danmark 2 gange begge gange i Blåvand hhv. i 1993 og 2017, begge fugle var 1k fugle. Den sidste var jeg heldig selv at finde, men håber fortsat at finde en på Langeland.. gerne en med “Styrthjelm”, altså en adult fugl.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Den var ikke nem at dokumentere, men den lyser alligevel godt op mellem de stående måger (se mellem de to Knopsvaner på vandet til venstre lige mellem dem i baggrunden). Her kan man med lidt gode vilje se de store brede hvide kanter på tertiærerne. Lunkebugten, Tåsinge den 19. september 2021.

NÅEDE HELE VEJEN RUNDT DEN 21. SEPTEMBER 2021.

Tilføjelse den 27. september 2021. Har haft kontakt med Hans Larsson, som tror Sildemågen kan være en fejlfarvet intermedius.

Langeland blev atter gennemsøgt efter jeg havde fået fri og jeg nåede begge havnene. Bagenkop er bare ikke oppe i gear i år… Der er lidt Brøndby over det. Gået fra at være mester til at skrabe bunden… underligt at opleve så få måger i den sydlige havn. I dag blev det igen kun til den samme 1k Kaspiske Måge (A) jeg har set på mine seneste besøg der. Ved Baragge Nebbe så jeg en 1k nordtrækkende Kaspisk Måge (A) og det var en af de unge fra havnen, så altså også en genganger. I Spodsbjerg havn var det tyndet noget ud i de Kaspiske Måger. Her sås blot 4 fugle hhv. 1 2k og 3 1k  (A) som også alle var gengangere. Jeg blev dog reddet af en interessant 1k Sildemåge som jeg foreløbig har sendt rundt i det store mågeunivers vedrørende hvilken race den tilhøre. Har nogle af mine læsere et bud så hold jeg endelig ikke tilbage. Det var alt for i dag…. Ellers kan blot tilføjes at der nu regelmæssigt kan høres Skærepiber i havnene. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Ingen kommentar, blot godt den ikke spiller dart !. Spodsbjerg havn den 21. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Som at se Storebror og Lillebror på tur. Spodsbjerg havn den 21. september 2021.

Sildemåge juvenil/1k. På det billede kunne den ikke voldsom store Sildemåge godt ligne en Baltisk Sildemåge. Spodsbjerg havn den 21. september 2021.

Sildemåge juvenil/1k. Men kan en Baltisk Sildemåge have så mørk en underside og ikke mindst undervinger ?. Så snart jeg høre fra andre bringer jeg en opdateringer under dette opslag. Spodsbjerg havn den 21. september 2021.

DET TOG GODT NOK IKKE LANG TID – SORTBUGET KNORTEGÅS VED BARAGGE NEBBE DEN 20. SEPTEMBER 2021.

Efter arbejde og en hurtig stærk kop kaffe, så var jeg klar til at prøve en aftentur til Langeland…. og det blev lidt bedre end jeg havde regnet med. Den 17. september 2021 skrev jeg her på bloggen at jeg ville holde godt øje med om der mellem de mange tusinde Mørkbuget Knortegæs som var begyndt på deres efterårstræk ikke kunne findes en Sortbuget Knortegås igen i år. De havde dog ikke været nemme at tjekke da vejret havde været temmelig overskyet og de alle bare så meget sorte ud. Men hertil aften fandt jeg en lille flokke på 23 rastende fugle ved Baragge Nebbe og mellem den var der sgu en adult Sortbuget Knortegås !. Faktisk kunne det godt se ud som om den lå i par med en Mørkbuget Knortegås, men de havde ingen unger med sig. Det er iøvrigt et meget tidligt fund af denne race om efteråret, der er blot  registreret et tidligere efterårsfund i Danmark, da der blev set 2 adulte fugle ved Køge Sydstrand den 17. september 2000 ifølge DOF Basen.  Inden jeg kørte til Spodsbjerg havn fandt jeg en farvemærket (VLHJ) 2k Kaspisk Måge, hvilket var en af dem Kjeld T Petersen og jeg  ringmærkede sidste år i Spodsbjerg havn. Jeg har aflæst den adskillige gange siden bla. også i Bagenkop havn, jeg havde dog ikke set den siden den 6. august 2021 hvor jeg havde den i Spodsbjerg havn.

Aflæsning: Kaspisk Måge 2k (VLHJ) Baragge Nebbe.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortbuget Knortegås adult. Denne fugl lå sammen med 22 Mørkbuget Knortegæs. De øvrige fugle havde haft god ynglesucces, da 3 par havde hhv. 4 og 2 x 2 unger med sig. Det var første september fund for Langeland af Sortbuget Knortegås. Baragge Nebbe den 20. september 2021.

Spodsbjerg havn var ikke overfyldt med måger, men jeg fandt alligevel 7 Kaspiske Måger som jeg valgte at kalde for A fugle selv om 2 fugle var tæt på at blive kaldt B fugle… men de manglede lige det sidste for at blive degraderet. Aldersfordelingen var 2 2k og 5 juvenile/1k. Der var hele 4 nye fugle for sæsonen hhv. 1 2k og 3 juvenile/1k. Så det var en godkendt aftentur til Langeland.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.Kaspisk Måge juvenil/1k (A) Desværre havde denne uheldige fugl fået olie på sig. Det så voldsomt ud, det var dog kun i den ene side af hovedet den havde fået. Håber den kan overleve det. Spodsbjerg havn den 20. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Ikke den nemmeste fugl at bestemme korrekt. Spodsbjerg havn den 20. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Denne her fugl var også tæt på at komme i kategori B… men den slap pga. undervinger og stemme. Spodsbjerg havn den 20. september 2021.

ATTER ET TJEK AF SPODSBJERG HAVN DEN 19. SEPTEMBER 2021.

Jeg kunne hurtigt se da jeg ankom til Spodsbjerg havn i dag at det ikke ville blive til det helt store da alle kutterne var hjemme. En grundig gennemgang af havnen gav i alt 5 Kaspiske Måger, som alle var gengangere. Fordelingen var 1 2k (A) og 4 uvenile/1k (3 A og 1 B). I denne uge har jeg registreret mere end 10 forskellige fugle i havnen, så lidt sker der da.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). En af de meget faste fugle. Spodsbjerg havn den 19. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k. (A). Der blev “råbt” højt når der ankommer en sulten Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn 19. september 2021.

 

ATTER GODT TRÆK AF BRANTAGÆS PÅ LANGELAND DEN 18. SEPTEMBER 2021.

Jeg satsede på at tjekke lidt træk fra østkysten af Langeland i dag og det blev en ganske habil dag med især Knortegæssene. Det meste af trækket så jeg fra Baragge Nebbe, hvor jeg stoppede med at tælle Knortegæs da jeg havde rundet de 5000 fugle. I dag var der også begyndt at komme Bramgæs med i flokkene, det drejede sig dog kun om godt 200 fugle. Svømmeænderne kom der også fine flokke af, det drejede sig primært om Pibeænder. Ellers var der 2 trækkende Vestlige Sildemåger hhv. 1 adult og 1 k samt 5 Dværgmåger hhv. 4 adulte og 1 1k. Da vandstanden var høj var der få rastende vadefugle, jeg så blot lidt Små Kobbersnepper, Strandhjejler og Almindelige Ryler. Der var fortsat 2 rastende Rovterner (1 adult og 1 1k). 

Herefter stod den på nogle timer i Spodsbjerg havn, hvor jeg lige ville tjekke op på de Kaspiske Måger. Her blev det til 5 Kaspiske Måger (4 A og 1 B). Aldersfordelingen var 1 2k (A) som var ny for 2021 og 4 1k (3 A og 1 B) mellem de unge var der også en enkelt ny for 2021. Ellers var resten gengangere. Den juvenile B fugl var den samme som i går. 

Herefter var det hjem og se Liverpool vinde…..Samt at mindes det i dag var 25 år siden jeg var med til at se Danmarks første Nordsanger på min gamle arbejdsplads Tipperne. God lørdag. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Bemærk hvid plet i p10. Spodsbjerg havn den 18. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1 (A). Dagens nye fugl. Spodsbjerg havn den 18. september 2021.

 

SÅ KØRE EFTERÅRET FOR ALVOR DEN 17. SEPTEMBER 2021.

Inden jeg tog mig af de Langelandske måger snuppede jeg lige lidt tid ude i Kelds Nor, hvor der var pænt med trækfugle samt rastfugle. Over havet kom den ene flok efter den anden af Mørkbuget Knortegås… klart den gås jeg holder mest af. Da det var temmelig overskyet opgav jeg at tjekke for Sortbuget Knortegås. Men der skal holdes øje den kommende tid, sidste år fandt og dokumenterede jeg det første sikre fund af hybridisering mellem Sortbuget x Mørkbuget Knortegås i Danmark. Ved Baragge Nebbe havde jeg en familieflok med 2 adulte fugle og deres 2 unger, læs mere her på bloggen fra den 23. oktober og den 28. oktober samt den 15. november 2020. I Noret var der godt med vadefugle, især var det lækkert med mange Sortklirer, Store Præstekraver samt forskellige Ryler (bla. lidt Dværgryler). Efter denne fine start på dagen tog jeg dagens første mågetjek i Bagenkop havn. Det stod desværre ret hurtigt klart at det ikke var her der skulle bruges en masse energi, da alle kutterne var hjemme i dag. Der var også kun ganske få måger inde og jeg fandt også kun 1 juvenil/1k Kaspiske Måge (A) som var en genganger fra de seneste besøg. På vej op langs østkysten af Langeland fandt jeg en 1 juvenil/1k Kaspiske Måge (A) (ny for 2021) på en mark ved Illebølle Udflytter, samme område som jeg havde en adult Sorthovedet Måge den 22. marts 2021. Det blev startskuddet på en god dag for Kaspiske Måge på Langeland. Stik imod mine forventninger var der virkelig gang i Spodsbjerg havn i dag, jeg så hele 8 fugle !, hvilket er et fint antal i 2021. Aldersfordelingen var 2 2k som begge var gengangere samt 6 juvenile/1k (5 A og 1 B). 3 af de juvenile var nye for 2021, det drejede sig hhv. om 2 (A) fugle og 1 (B) fugl, sidstnævnte tælles som bekendt og beskrevet ikke med i det samlede antal for 2021, men nævnes som en bemærkning. Af dagens 10 Kaspiske Måger var der 4 nye for sæsonen 2021 (3 A og 1 B). Fra i dag må 2 rastende Rovterner (1 adult og 1 1k) ved Baragge Nebbe ikke glemmes. Senere på dagen havde jeg også en overflyvende adult Rovterne i Spodsbjerg havn, som jeg gætter på var en af fuglene fra Baragge Nebbe.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (P:84A).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mørkbuget Knortegås. Mange store flokke sås i dag på Langeland. Kelds Nor den 17. september 2021. 

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). En af dagens nye fugle for 2021 sæsonen. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Samme fugl som på første foto. Bemærk en helt igennem typisk fugl. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A) En typisk fugl som er ringmærket samt farvemærket i Polen. Den har jeg nu registreret 4 gange i havnen hhv. den 26. august, den 27 august samt den 7. september 2021. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Her ses den polske fugl svømmende, man kan lige skimte den gule farvering. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Variationen er stor blandt de Kaspiske Måger, denne fugl er dog også ganske typisk. Den er dog ikke så hurtigt fremme i sin fældning, hvilket kan skyldes en omlægning eller at den tilhøre en anden bestand. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Samme fugl som på forrige foto, dog er det et arkivfoto af den. Jeg fik ikke skudt fotos af undervingerne i dag, mens synes det var vigtigt for sammenligningens skyld med de 2 forrige fugle. Spodsbjerg den 13. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1K (B). Denne fugl er på mange måder ganske fin som Kaspisk Måge, men grunden til jeg kalder den en B-fugl skyldes bla. de grove streger i ansigtet som måske kan skyldes der er noget Sølvmåge gemt i den. Omvendt kan det også bare være variation inden for de Kaspiske Måger. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (B). Samme fugl som på forrige billede. Undervingerne er i den meget mørke ende for en Kaspisk Måge. En fugl som denne ville evt. på et træksted blive kaldt for en Middelhavssølvmåge på grund af undervingerne. Bemærk dog de lyse “vinduer” i hånden Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

EN INTERESSANT DAG DEN 16. SEPTEMBER 2021.

Dagens tur med Laila til Langeland blev desværre ikke lige som vi havde håbet på da min bil fik problemer og atter måtte en tur på værksted. Men vi kom da videre i en reservebil og nåede derfor alligevel og få tjekket Baragge Nebbe samt Spodsbjerg havn. Ved Nebbe var der atter lidt vadefugle uden det dog var prangende. En ny juvenil/1k (A) trækkende Kaspiske Måge fik smilet frem hos os begge og gav en masse god ekstra energi til at tjekke havnen. I Spodsbjerg fandt vi 3 (A) Kaspiske Måger hhv. 1 2k som havde været fraværende nogle dage samt de 2 faste juvenile/1k. En juvenil/1k Cactus type eller meget afvigende Sølvmåge gav ekstra grå hår og mindede endnu engang om at ikke alle store måger kan bestemmes.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k. (A) Spodsbjerg havn 16. september 2021.

Cactus/meget afvigende Sølvmåge juvenil/1k sammmen med bla. juvenil/1k Kaspisk Måge (A). Spodsbjerg havn den 16. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A) (baggrunden) i selskab med Cactus/meget afvigende Sølvmåge juvenil/1k (forgrunden). Måger som sidstnævnte gør man aldrig bliver træt af at blive udfordret af mågerne. Spodsbjerg havn den 16. september 2021.