LIDT MÅGER FRA APRIL PÅ LANGELAND DEN 22. APRIL 2022.

På grund af påsken og en del arbejde er jeg kommet lidt bagud med bloggen… Vanen tro “skød” jeg flest måger når jeg havde det gamle kamera oppe af tasken. Her er lidt man kan øve sig på…..

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Spodsbjerg havn den 13. april 2022.

Spodsbjerg havn den 13. april 2022.

Spodsbjerg havn den 13. april 2022.

Bagenkop havn den 18. april 2022.

Bagenkop havn den 18. april 2022.

Bagenkop havn den 18. april 2022.

Bagenkop havn den 18. april 2022.

Bagenkop havn den 18. april 2022.

Bagenkop havn den 18. april 2022.

IMMATURE HAVØRN FIK MÅGERNE PÅ VINGERNE VED SPODSBJERG DEN 19. APRIL 2022.

Efter fyraften forsøgte jeg mig atter på lidt mere mågetjek efter et par gode dage med måger i påsken på Langeland… Det blev dog desværre ikke til det helt store her til aften. Jeg kunne dog takke Mågerne for at jeg fik set en immature Havørn der kom lige henover mig da de pludselig lettede ret panisk og gjorde mig opmærksom på den store fugl. Ørnen var dog ikke interesseret i dem og lignede bare en der ville videre. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Havørn immature. Selv om den var tæt på var jeg lige ved at overse den, da jeg sad med hovedet i teleskopet… Spodsbjerg den 19. april 2022.

Havørn immature. Undervingen mindede lidt om en ung Steppeørns med det lyse bånd. Spodsbjerg den 19. april 2022.

SORTRYGGET HVID VIPSTJERT – KELDS NOR DEN 15. APRIL 2022.

En tur rundt i det Sydlangelandske fuglelandskab gav en del friske årsarter til Laila og jeg, især var det skønt med de 2 Rovterner i Tryggelev Nor som har rastet her nogle dage samt lidt Digesvaler i Nørreballe Nor. Vi sluttede vores tur sidst på eftermiddagen af med et kig i Kelds Nor, hvor vi håbede på lidt vadefugle. Lidt overraskende mens vi står og kigger på en Stor Præstekrave opdager vi en Sortrygget Hvid Vipstjert bag den. Den går i selskab med 2 Almindelige Hvide Vipstjerter som den slås lidt med, dog ender det med den går rundt alene da vi forlader den. Racen er ret fåtallige på Langeland, men det er andet år i streg Laila og jeg finder en på Øen, sidste år havde vi en ved Påø den 4. april 2021. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortrygget Hvid Vipstjert. Bemærk hvor langt den sorte overgump går op mod ryggen. Kelds Nor den 15. april 2022.

Sortrygget Hvid Vipstjert. Bemærk hvor meget hvidt den har i vingen. Kelds Nord 15. april 2022.

Sortrygget Hvid Vipstjert. Man skal altid være forsigtig med bestemmelsen af denne race i Østdanmark, hvor den kun optræder fåtalligt. Denne her bør dog kunne gå som en ren fugl. Kelds Nor den 15. april 2022.

ENDELIG LIDT FORÅR PÅ LANGELAND DEN 13. APRIL 2022.

Selv om solen aldrig rigtig brød igennem og himlen var lidt mere mælkehvid end blå i dag, så fik varmen alligevel mere og mere fat og var på et tidspunkt omkring 17 grader på Langeland. Vinden var god, da den var let og kom fra SØ. Jeg prøvede først noget træk ved Hou Nordstrand og drømte om en Steppehøg han, men Hou har det med ikke at opfylde mine drømme. Det var dog alligevel nogle fine timer med et stabilt træk af småfugle, mest interessant var 15 Misteldrossler, 2 Kernebider samt min første Landsvale i år. Jeg så yderligere en Svale som dog ikke kunne bestemmes på grund a afstanden… men den lignede en Digesvale. Ellers blev det til yderligere to friske årsarter i form af en Fiskeørn og en Småspove, sidstnævnte kom sammen med 75 Storspover. På vej mod Spodsbjerg havn sås flere Rørhøge og en enkelt Blå Kærhøg. Endelig var der igen lidt Kaspiske Måger på Langeland, jeg havde 2 3k i form af en ved Barage Nebbe og en i Spodsbjerg havn. Det var de første jeg ser på Øen siden 23. marts 2022 !!. En anden rigtig påskemåge var en adult …. mit navn det står med prikker…. god påske.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k. (A). Endelig var der fugle på Øen igen. Spodsbjerg havn den 13. april 2022.

Kaspisk Måge 3k. (A). Samme fugl som på første billede, men ikke samme som ved Barage Nebbe (har også foto af denne). Spodsbjerg havn den 13. april 2022.

“Påskemåge” Husk der er ikke noget flovt ved at fejlbestemme en Måge, så gør endelig et forsøg. Spodsbjerg havn den 13. april 2022.

“Påskemåge”. Jeg gør alt for at hjælpe, kig nu godt på vingetegningen. Spodsbjerg havn den 13. april 2022.

“Påskemåge”. Gættes der rigtig så er der en kop kaffe og en autograf på vej til den “heldige vinder” næste gang vi ses i felten. Spodsbjerg havn den 13. april 2022.

DEN HOLDER UD DEN SYDLIGE BLÅHALS VED NORET PÅ TÅSINGE DEN 12. APRIL 2022.

Allerede den 29. marts 2022 hørte jeg første gang en Sydlig Blåhals synge i Noret, hvilket var første marts fund for området. Jeg har hørt den ret regelmæssigt sidenhen dog ikke de seneste dage hvor det har blæste så voldsomt. Så da vinden endelig havde lagt sig tog jeg på morgenlyt inden arbejde. Jeg var ikke lige mere end stoppet før den atter kunne høres ude fra rørskoven, hvor jeg dog ikke kunne se den pga det endnu næsten var helt mørkt. Så på trods af kulde og vind har den ikke givet op. Den har dog flyttet sig lidt i forhold til der hvor jeg fandt den for godt 14 dage siden. Det er eneste fund i Øhavet i år, mon den er ved at miste tabe pusten her i den østlige del af udbredelsen ?. Der har også kun været få meldinger fra Sjælland i 2022.

Lydoptagelse: Henrik Knudsen, Copyright.

Sydlig Blåhals. Noret den 12 april 2022.

2K KASPISK MÅGE I ASSENS HAVN – MIN FØRSTE PÅ VESTFYN DEN 10. APRIL 2022

Sammen med Laila gik turen til Vestfyn fredag den 8. april 2022… Fuglene havde ikke førsteprioritet men vi havde for en sikkerheds skyld medbragt en kikkert. Selv om forventningerne ikke var store til Assens havn valgte vi på vej hjem alligevel at tjekke havnen. Den bød lidt overraskende på lidt flere måger end vi havde regnet med. Efter et godt gennemtjek opdagede vi en mulig 2k Kaspisk Måge som gik rundt ovre ved Marinaen. Det var lidt langt væk fra vores holdeplads og den havde i modsætning til alle de andre måger ingen interesse i det brød jeg havde medbragt. Vi kørte derfor over til Marinaen og genfandt den, den var dog ikke nem at komme tæt på, så det blev kun til lidt dokumentationsfoto. Fundet er mig bekendt det første fra Assens Havn og samtidig den første jeg ser på Vestfyn hvor der ikke endnu ikke er mange meldinger om arten.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Den første jeg ser på Vestfyn var ikke nem at dokumentere. Fuglen var sky, der stod en mindre kuling ind over havnen plus der både var sne og regnbyger at kæmpe imod. Assens Havn den 8. april 2022.

Kaspisk Måge 2k (A). Her ses den tilsammenligning med en flok unge Sølvmåger. Assens havn den 8. april 2022.

Kaspisk Måge 2k (A). Fra Vestfyn er der fortsat ikke mange meldinger om denne art… som dog nok er overset pga manglende mågeinteresse samt på ornitter på de kanter. Assens havn den 8. april 2022.

TILBAGE I DET GAMLE PASTORAT DEN 9. APRIL 2022.

I forbindelse med en arbejdsopgave i det Vestjyske havde jeg også tid til nyde mine gamle hjemmebaner Blåvand og Tipperne i selskab med Laila… På trods af en megen kraftig vind fra NV blandet med lidt regn- og sludbyger sås ganske fint med fugle samt flere nye årsarter. Jeg var meget glad for at se en af forårsklassikerne Sortrygget Hvid Vipstjert ved Hvidbjerg hvor den gik sammen med mange Almindelige Hvide Vipstjerter. Her sås også årets første Stenpikker samt den første af to Husrødstjerter. Det var ikke nemt at finde en Sortstrubet Bynkefugl, men vi fik en fin han som var svagt tegnet og med en ret lys overgump. Skallingen gav os vores første Skestork. Herefter var det op til “mit” gamle reservat Tipperne, hvor det kun blev til obs på Værnet… Foråret på Tipperhalvøen er noget helt specielt for mig, men siden min tid er der sket meget, især er det vildt at man nyde 150 Skestorke i samlet flok… Jeg husker tydeligt min første i april 1990, den aften kunne jeg ikke få armene ned. Ellers var der lidt fine Brushøns og Store Kobbersnepper at glæde sig over. Mellem de mange tusinde Bramgæs gik der også en smuk Rødhalset Gås. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortrygget Hvid Vipstjert. Her var jeg heldig at få den mørke overgump med som ikke står i kontrast til ryggen. Hvidbjerg den 9. april 2022.

Sortstrubet Bynkefugl han. Jeg undre mig ofte over hvor stor variation der er mellem de Sortstrubede Bynkefugle og tænker om vi endnu helt har gennemskuet dette kompleks. Grønningen den 9. april 2022. 

Skestorke… Her ses 3 af dagens 150 fugle der stod syd for Nordladen. Værnengene den 9. april 2022.

Rødhalset Gås. Den lille juvel gik mellem tusindvis af Bramgæs. Værnengene den 9. april 2022.

AFTENTUR TIL SPODSBJERG HAVN – “ØSTERSØ” SØLVMÅGE DEN 4. APRIL 2022.

Jeg kunne ikke helt undvære havnen og mågerne, så efter fyraften tog jeg en aftentur til Spodsbjerg. Der var næsten ingen vand i havnen og der var kæmpe sandbanker syd for havnen, den hårde vind havde virkelig presset vandet væk. Den største fiskebåd i havnen “Fru Nielsen” kunne ikke komme ind i fiskerihavnen og måtte ind i lystbådehavnen. Det var dejligt der atter var gang i fiskeriet så var der atter lidt måger at nyde. Mest spændende var en “Østersø” Sølvmåge som mindede meget om en Middelhavssølvmåge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dejligt der atter er gang i fiskeriet her i april, havnene på Langeland har været så triste her i vinter hvor næsten alt har været lukket ned. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. Bemærk gule/gullige ben. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. Meget kraftig rød orbitalring. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. De hvide pletter i vingen virker små. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. Ikke meget hvidt i p10, ret mørk hånd, men blot svagt sort i p5. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

ATTER EN NY REKORD FOR ENKELTBEKKASIN PÅ LANGELAND DEN 2. APRIL 2022.

Jeg kom ikke så hurtigt hjemmefra i dag da jeg kom til at skrive lidt om gamle dage på Feltstationerne på Club300.dk´s hjemmeside. Det var dengang jeg var ung og vanvittig nu må jeg nøjes med vanvittig. Så det blev blot til en lille “direktørtidtur” til Tranekær hvor jeg lige ville give Prærietranen en chance mere. Det gik ikke meget bedre end i går, fuglen var der ikke og jeg måtte nøjes med en enkelt Trane. Inden jeg atter kørte hjem gik turen til Spodsbjerg området, hvor jeg atter ville tjekke op på lidt Bekkasiner. Engen bød atter på godt med fugle, jeg fik trådt 39 Dobbeltbekkasiner og 8 Enkeltbekkasiner op, hvilket jeg var godt tilfreds med. Den 29. marts 2022 havde jeg i samme område “kun” 4 Enkeltbekkasiner, så der var dobbelt op i dag. Jeg gætter på det ikke længere kun er forårsrekord for Langeland, men det største antal der er registreret overhovedet….??.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Enkeltbekkasin… En delikat lille vadefugl med karamelstriber løbende ned af ryggen. Spodsbjerg den 2. april 2022.

Enkeltbekkasin. Bemærk hvor kort næbbet virker. Spodsbjerg den 2. april 2022.