EN LANG AFTENOBS VED SPODSBJERG DEN 13. SEPTEMBER 2021.

Jeg kom først afsted sent på dagen pga. andre pligter, men til gengæld blev jeg til solnedgang i Spodsbjerg havn. Jeg nåede dog et hurtigt smut til Baragge Nebbe inden jeg atter vendte tilbage til havnen. Ved Baragge Nebbe var der i dag meget få fugle på grund af højvande, det blev fx. ikke til en eneste vadefugle. Men 2 Rovterner (1 ad og 1 1k) som stod sammen og rastede på en sten var dog det hele værd. Den adulte var ikke den favemærkede med sender på ryggen. I havnen blev det kun til 3 Kaspiske Måger som alle var gengangere på trods af jeg blev til den bitre ende. Det drejede sig om 1 2k og 2 juvenile/1k, alle var A fugle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Et eftertænksomt øjeblik. Spodsbjerg havn den 13. september 2021. 

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Den anden juvenile fugl stod også lidt i sine egne tanker hertil aften . Spodsbjerg havn den 13. september 2021.

 

OPERATION KOBBERSNEPPE LANGELAND DEN 12. SEPTEMBER 2021.

Laila og jeg havde aftalt at der i dag der skulle laves et forsøg på at genfinde den Islandsk Store Kobbersneppe jeg havde gået og hygget mig med på Langeland. Jeg kunne dog ikke genfinde den i går efter jeg ellers havde haft den dagligt på mine ture til Baragge Nebbe de seneste 3 dage. Men Laila er jo heldigvis ikke typen der opgiver, så den skulle bare prøves alligevel. Efter nogle timer uden ret mange fugle, foreslog Laila lige vi tjekkede Drejet inden vi kørte op til Spodsbjerg havn…. Og hvad sker der så… Første fugl vi ser er den unge Islandsk Store Kobbersneppe i selskab med sin faste følgesvend den Lille Kobbersneppe. En glad og tilfreds Laila fik sin en ny race, som måske i fremtiden kan gå hen og få artstatus. Sandløber blev vi heller ikke snydt for i dag, da vi havde 18 ved Baragge Nebbe. 

I Spodsbjerg havn fandt vi efter et par minutter 4 Kaspiske Måger (A). Der var 3 gengangere 2 2k og 1 juvenil/1k, sidstnævnte var den “fortabte søn” fra den 1. august 2021 der var vendt tilbage for nogle dage siden. Dagens nye fugl var en rigtig fin juvenil/1k som var lige efter bogen og lige som vi kan lide det.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En glad Laila jubler over sin Islandsk Store Kobbersneppe samt nok lidt af mig der forsøger at lære hende at kaste toast ud til mågerne…. en lidt vanskelig disciplin.  Spodsbjerg havn den 12. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). September har været lidt mere produktivt med nye Kaspiske Måger i forhold til de seneste måneder, selv om det fortsat ikke vælter med dem. Spodsbjerg havn den 12. september 2021.

 

GOD DAG MED AFLÆSNING AF POLSK KASPISK MÅGE DEN 11. SEPTEMBER 2021.

Min lørdag gik atter med at få kigget de to havne igennem på Langeland… Bagenkop havn så ved første øjekast helt tom ud, men pludselig stod der en juvenil/1k Kaspisk Måge og gemte sig mellem nogle få måger og ret hurtigt fik den selskab af endnu en juvenil/1k. Det drejede sig hhv. om en A og en B fugl. B fuglen kaldte iøvrigt fint som en Kaspisk Måge skal gøre, men den efterlod et lidt mørkt indtryk plus et næb der måske ikke lige var helt pro Kaspisk Måge. I Spodsbjerg havn var der også fint med Kaspiske Måger i dag, det blev til hele 6 fugle, aldersfordelingen var 3 2k og 3 juvenile/1k. Dagens nye fugle var 1 2k (de 2 andre 2k fugle var gengangere) som var mærket med en stålring fra Polen og var lidt af en udfordring at få  aflæst, men den kom i hus. Af de 3 juvenile var der 2 jeg ikke havde set før. Men som i Bagenkop valgte jeg at kalde den ene for en B fugl og hermed bliver den ikke talt med som sikker Kaspisk Måge i 2021 men er dog registeret. Den juvenile/1k der ikke var ny var den tilbagevendte fugl som var årets første ungfugl i havnen i år (den 1. august 2021). En opsamling giver altså 8 Kaspiske Måger i dag (6 A fugle og 2 B fugle). Af de 5 nye var fordelingen 3 A (1 2k og 2 juvenil/1k) og 2 B (juvenil/1k).

Jeg fik også tjekket Baragge Nebbe i dag, her var der godt med mindre måger men intet spændende imellem. Den Islandske Store Kobbersneppe kunne jeg desværre finde i dag. Der rastede dog 7 Små Kobbersnepper, 1 Strandhjejle, 10 Sandløbere og 15 Almindelige Ryler. Efterårets første trækkende Knorte- gæs (Mørkbuget, selvfølgelig) i form af 11 fugle skød sæsonen i gang for denne smukke gås.

Aflæsning: Spodsbjerg havn, Kaspisk Måge polsk stålring.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k. (A) Bagenkop havn den 11. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k. (B). Bagenkop havn den 11. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Bemærk den er ringmærket, hvilket blot er den 2. aflæsning fra Polen her i efteråret. Den opmærksomme læsere ser iøvrigt straks der står en juvenil/1k Kaspisk Måge foran den. Spodsbjerg havn den 11. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (B). Mit nye system med at gøre de forskellige Kaspiske Måger til A eller B fugle kan måske virke hårdt eller næsten helt uspiseligt for andre. Men jeg følger dog det er vigtig man begynder at kigge på den variation arten kan fremvise. Spodsbjerg havn den 11. september 2021.

 

GRÅVEJR, MEN HERLIGE FUGLEOPLEVELSER ALLIGEVEL DEN 10. SEPTEMBER 2021.

Vejret havde fuldstændig skiftet karakter i forhold til i går, det var nu gråt og diset og der kom et par kraftige byger i løbet af dagen. Enkelte svage solstrejf sås allersidst på dagen. Da vejret ikke indbød til at tjekke den sydlige del af Langeland, da jeg regnede med der nok atter var få rovfugle i luften betød jeg blev i området omkring Spodsbjerg havn i dag. Jeg lagde ud ved Baragge Nebbe og så straks den Islandsk Store Kobbersneppe som atter gik sammen med den selvsamme Lille Kobbesneppe. På et tidspunkt forsøgte et par andre Små Kobbersnepper at gå sammen med dem, de blev dog straks jaget væk af den Islandske Store Kobbersneppe !. Det var tyndet noget ud blandt Sandløberne i dag da det kun blev til 15 fugle. En gennemgang af mågerne viste sig at være en rigtig god ide da jeg pludselig fandt en rastende adult Sorthovedet Måge som stod på en lille sten og pudsede sig et stykke ud. En enkelt 2k Kaspiske Måge var der også, det var dog en af dem jeg har set flere gange i havnen. Inden jeg ville bruge resten af dagen i Spodsbjerg havn ville jeg lige tjekke Drejet som er området mellem Baragge Nebbe og havnen. Her var der dog tomt, men lige som jeg ville køre ser jeg røven af den adulte Sorthovedet Måge højt på himlen med kurs mod havnen. Fra Drejet kan jeg se den lander på en bundgarnspæl ved havnen og så var det bare med at komme afsted. Jeg genfinder den straks og for første gang får jeg denne art som havneart, da den lige er inde og vende. Jeg har flere gange set arten fra havnen uden den er kommet helt ind. Faktisk er det første gang jeg ser arten i de Langelandske havne !. Fuglen raster i flere timer i området uden dog at komme ind i havnen igen. Havnen bød på 4 Kaspiske Måger hhv. 2 2k samt 2 juvenile fugle, alle de Kaspiske Måger jeg så i dag var A fugle. I første omgang regnede jeg med at begge de juvenile fugle var nye for 2021 mens begge 2k fuglene var gamle kendinge. Jeg valgte om aftenen at tjekke op på den ene juvenile fugl da der var et eller andet der virkede bekendt. Det viste sig at være den første juvenile fugl jeg fandt i år i Spodsbjerg havn og som rastede i perioden den 1. august til den 26. august 2021. Fuglen var nu godt i gang med at udvikle sig til en 1.vinter fugl. Heldigvis har jeg igen i år bygget et “forbryderalbum” op så jeg har mulighed for at tjekke så mange detaljer som muligt og derved kunne genkende fuglene på individbasis selv om de ikke er farvemærket og derved undgå dobbeltregistreringer. Det er godt nok et kæmpearbejde men super spændende hvis man gerne ville have et præcist overblik over hvad der går igennem Langeland af Kaspiske Måger i løbet af et kalenderår… og det vil jeg meget gerne. Enhver psykolog ville sikkert sige der er basis for alle bogstavsygdommene og sikkert lidt mere til.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge adult. Det hele startede ved Baragge Nebbe, herefter Drejet og til sidst tilbragte den en stor del af dagen i og omkring Spodsbjerg havn. Baragge Nebbe den 10. september 2021.

Sorthovedet Måge adult. Kald mig bare tosset, men hvor var det fedt endelig at få den som havneart. Spodsbjerg havn den 10. september 2021.

Sorthovedet Måge adult. Bemærk hvordan de yderste svingfjer ikke er helt udvokset endnu. Når den stod så den meget kort ud bagtil og på vandet mindede den lidt om en Thorshane i vinterdragt (med lidt god vilje) Spodsbjerg havn den 10. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1.vinter. Årets første juvenile fugl som jeg registrerede i Spodsbjerg havn i år (den 1. august til den 26. august 2021) vendte i dag tilbage og havde forandret sig meget i denne periode og var en udfordring at kunne genkende. Spodsbjerg havn den 10. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil. Samme fugl som på forrige foto. Fantastisk at kunne følge deres dragt samt fældning. Der er ikke mange steder i Danmark hvor det er muligt at gå så meget ned i detaljerne som i de Langelandsk havne…. heldige mig. Spodsbjerg havn den 23. august 2021.

Kaspisk Måge juvenil. Her er et eksempel på hvordan man kan genkende den samme fugl uden den er ringmærket. Prøv at sammenlign med det næste billede. Spodsbjerg havn den 23. august 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1.vinter. Prøv at følg de 4 pile (a,b,c og d) og se på billedet ovenover. Spodsbjerg havn den 10. september 2021.

SIBIRISKE SANDLØBERE I PÆNE ANTAL VED BARAGGE NEBBE DEN 9. SEPTEMBER 2021.

De seneste dage har jeg nydt op til 32 Sandløbere ved Baragge Nebbe, hvilket er et ret stort antal for Langeland. I modsætning til den jyske vestkyst forsvinder de normalt igen fra Langeland og overvintre kun i meget små antal på øen… Ofte ses blot 2-5 fugle sammen om vinteren ved Baragge Nebbe. De bestande af Sandløber der gæster Langeland kommer sandsynligvis primært fra Sibirien, da de Grønlandske bestande slår sig ned i vadehavet.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sandløber. En typisk situation med arten. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. De er altid ivrigt småsnakkende, selvom det ser ud som om denne her råber lidt. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Det lille næb kommer helt under vand under fødesøgningen. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Engang imellem kommer hele hovedet under vand når den bedste føde skal findes. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. En lille “Morfar” skal der til. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Hver en fjer skal rystes. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Her i vand til bugen. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

PORTRÆT AF 1K ISLANDSK STOR KOBBERSNEPPE FRA BARAGGE NEBBE DEN 9. SEPTEMBER 2021.

Til min overraskelse så var den unge Islandske Store Kobbersneppe atter på plads i dag. Efter jeg havde fundet den i går den 8. september 2021 forsvandt den ellers efter noget tid mod syd sammen med 2 Små Kobbersnepper for derefter ikke at blive set mere. I dag gik den sammen med 1 fin ung Lille Kobbersneppe plus 30 Sandløbere samt 3 Islandske Ryler. Det var som i går atter interessant at sammenligne dens størrelse med den Lille Kobbersneppe samt at se de forskellige dragtdetaljer der adskiller den fra vores hjemlige race af Store Kobbersneppe. I modsætning til vores egen race af Store Kobbersneppe er den fortsat i en frisk ungfugledragt hvilket gør den til en ganske smuk fugl. Den Lille Kobbersneppe var både større og mere langnæbbet end den Islandsk Store Kobbersneppe, hvilket bare illustrere hvor lille denne race er. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Islandsk Store Kobbersneppe og Lille Kobbersneppe. Begge fugle er ungfugle. Bemærk de friske farver hos den Islandske Store Kobbersneppe samt hvor slank den er i forhold til den noget mere kraftige Lille Kobbersneppe. At der er så klar forskel i størrelsen tyder på at den Lille Kobbersneppe er en hun. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Islandsk Store Kobbersneppe. Orange bryst og frisk ungfuglefjer gør det nemt at bestemme den fra vores egen Store Kobbersneppe. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Islandsk Stor Kobbersneppe. Bemærk at den virker meget kortnæbbet, et indtryk man aldrig får af vores egen race. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Islandsk Stor Kobbersneppe. Igen bemærk orange bryst og korte ben. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Islandsk Store Kobbersneppe. Selv i flugt virker den klart anderledes end vores egen race… Den virker i forhold til denne lille. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Islandsk Stor Kobbersneppe. En meget smuk vadefugl der var en fornøjelse at studere. Kan fortsat huske man tidligere skulle lave en SU beskrivelse af den da den blev betragtet som sjælden/fåtallig gæst i Danmark. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

EN SKØN SENSOMMERDAG PÅ LANGELAND DEN 9. SEPTEMBER 2021.

Vejret var bare fantastisk samt utrolig varmt i dag, temperaturen nåede op på 24 grader og der var en svag til let vind fra SØ. Det meste af dagen tilbragte jeg på Langeland, hvor den både stod på fugle plus sommerfugle. Lagde ud med lidt kratlusk omkring Gulstav og Vesterskov som dog ikke gav ret mange småfugle. Der var relativ fint med Tårnfalke som lavede stop and go træk, så der har nok været flere end man tror. Ellers få rovfugle, blot få Spurvehøge, 2 Hvepsevåger samt 1 Dværgfalk. Varmen gav ikke mange sommerfugle, det virkede faktisk som om at Admiralerne var forsvundet. Heldigvis var der dog lidt Skovrandøjer samt et enkelt eksemplar af Det Hvide C. Efter kratlusk gik turen til Bagenkop havn som bød på 3 Kaspiske Måger (A), hvoraf 1 var ny for sæsonen. Lidt overraskende var den nye fugl en 4k fugl. De 2 andre var den faste blinde 4k samt den mest mørke af de 2 juvenile fugle jeg fandt i havnen i går. I Klise Nor var der atter Rovterne, her stod der 1 adult sammen med 2 1k fugle. I Tryggelev Nor som jeg ellers besøger sjældent var der ligeledes Rovterner, det drejede sig om 2 adulte fugle. 2 Fiskeørne lå og fiskede i Noret og fik flere gange alle de rastende fugle på vingerne. Om der var 2 eller 4 Sølvhejre fandt jeg aldrig ud af med sikkerhed. Inden jeg kørte videre blev det også til en Skægmejse. Ved Baragge Nebbe var der atter Islandsk Stor Kobbersneppe samt 30 Sandløbere. Spodsbjerg havn var temmelig sløv, jeg fandt blot 1 enkelt 2k Kaspiske Måge (A) som var en genganger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 4k (A) Endelig dukkede der en næsten adult fugl op Langeland. Dagens eneste nye fugl for sæsonen. Bagenkop havn den 9. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil (A). Denne unge fugle dukkede op i går i havnen og var atter på plads i dag. Bagenkop havn den 9. september 2021.

Det hvide C. En “hårrejsende” oplevelse. Vesterskov den 9. september 2021.

Lille Ildfugl. Varmen havde fået gang i lidt “sensommerhygge”. Tryggelev Nor den 9. september 2021.

BAGENKOP HAVN VÅGNER OG ISLANDSK STOR KOBBERSNEPPE VED BARAGGE NEBBE DEN 8. SEPTEMBER 2021.

På en dag der først bød på gråvejr om formiddagen og så sol og varme om eftermiddagen blev atter brugt på en tur til Langeland. I dag havde jeg tid til at få den sydlige del med og havde bestemt mig for at bruge noget tid på Bagenkop havn. Inden jeg nåede havnen mødte jeg Langelandes topfotograf Jan Nielsen ved Søgård og mens vi snakkede havde vi en adult overflyvende Rovterne som gik stik syd samt 4 tavse Traner som fløj mod N. Herefter gik turen til Bagenkop havn som i første omgang kunne byde på en juvenil (A) Kaspisk Måge som var ny for sæsonen. Ret hurtigt indfandt den faste 4k blinde Kaspiske Måge sig også (A), men så gik alt umiddelbart også i stå. Men jeg tog kampen op og efter en time opdager jeg ret langt ude bag en kutter en 2k Kaspisk Måge (A) som smider sig… og den lignede ikke en der ville med ind i havnen. Men det problem kan kan ofte løses med “hurtig kastning” af toastbrød… Tricket består i at kaste 10 skiver toast på 10 sekunder hvorved “blodbadet” starter blandt de måger der opholder i havnen… Alt går fra stilhed til et voldsorgie… Man kan sammenligne det med at se Matador og så skifte kanal og se The Punisher. Reaktionen udeblev heller ikke for i teleskopet kunne jeg nu se den den lettede og kom flyvende for fuld kraft mod mig. Til min store overraskelse kan jeg se den er ringmærket og jeg skyder en masse fotos af den og da den er landet tjekker jeg ringen. Det viser sig det er den jeg aflæste (7LC5) i Spodsbjerg havn fra Litauen den 6. september 2021 samt også aflæste i Spodsbjerg havn den 24. august 2020. Så nu har jeg haft den 3 gange på et år… ganske fint.  Mens jeg nyder denne smukke 2k måge dukker der endnu en juvenil Kaspisk Måge (A) op som også var ny for mig. Det var en god fornemmelse at se Bagenkop havn atter kunne producere Kaspiske Måger. Hele 3 var nye for havnen, men det var kun de 2 juvenile fugle der var nye for 2021. Da der ikke kunne presses mere ud af den sydlige havn gik turen mod NØ. Jeg havde næste pitstop ved Baragge Nebbe, hvor der dog ikke var nogen spændende måger, men derimod var den farvemærkede adulte Rovterne på plads. Da jeg tjekkede vadefuglene fandt jeg en 1k Islandsk Stor Kobbersneppe som gik sammen med 6 Små Kobbersnepper. Det var spændende at opleve hvor lille denne race er og det indtryk blev endnu mere forstærket da den senere trak syd på sammen med 2 Små Kobbersnepper, faktisk var den kun marginalt større end dem. Det var mit første fund på Langeland af denne race samt min anden gode vadefugl i området i år som også har budt på Hvidrygget Ryle. Der var atter også en stak  Sandløbere da jeg kunne tælle 13 fugle. Spodsbjerg havn bød på de samme 3 2k Kaspiske Måger som jeg også så igår.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil (A). Dette foto illustrere en helt klassisk Kaspisk Måge versus en juvenil Sølvmåge. Bagenkop havn den 8. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Denne mærkede (7LC5) fugl fra Litauen havde skiftet Spodsbjerg havn ud og taget turen syd på. Bagenkop havn den 8. september 2021.

ENDNU EN AFTEN VED BARAGGE NEBBE OG SPODSBJERG HAVN DEN 07.09-2021.

Jeg tog samme tur som i går og meget mindede selvfølgelig om det samme. Ved Baragge Nebbe var der dog nogen færre fugle at tjekke. Det hang dog nok sammen med at der ude på en af sandbankerne sad en 1k Havørn og åd et eller andet større bytte. Omkring den løb der dog flere forskellige vadefuglearter, mest spændende var 19 Sandløber og 1 Islandsk Ryle. Da jeg følte Baragge Nebbe var nogenlunde tjekket gik turen til Spodsbjerg havn. Her fik jeg set 5 Kaspiske Måger og flere af dem var ikke de samme som igår. Fordelingen var 3 2k og 2 juvenile og de var alle gengangere. Den ene juvenile var den der var ringmærket/farvemærket (P:84A) i Polen som ellers var forsvundet. Jeg havde inden da aflæst den hhv. den 26. august og 27. august 2021. Alle dagens fugle var A fugle. Fra havnen kan atter nævnes en overflyvende Rovterne, hvilket var anden dag i streg med denne art her.

Aflæsning i Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge (P84A).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge (A) juvenil. Her ses den fugl som er mærket i Polen (P:84A). Spodsbjerg havn den 7. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Man skal ikke være i tvivl om hvor mågerne og jeg slår vores folder. Spodsbjerg havn den 7. september 2021.

 

SÅ ER DER NOGET VED AT AFLÆSE ROVTERNER OG KASPISKE MÅGER DEN 6. SEPTEMBER 2021.

Efter arbejde sidst på eftermiddagen kørte jeg direkte til Baragge Nebbe og blev straks mødt af 2 adulte Rovterner, hvoraf den ene var den med sender på ryggen og rød ring om benet. Det blev heller ikke i dag jeg fik ringen aflæst, da fuglene desværre blev skræmt væk af en turist på stranden hvorpå de forsvandt mod syd for ikke at dukke op igen. Men men men… jeg bliver lige nød til at springe i tid og sted. For da jeg kom hjem om aftenen lå der en fed mail fra Zoologisk Museum som bl.a via de data jeg havde sendt ind på fuglen fra mine tidligere observationer fra Botofte og Baragge Nebbe havde fundet ud af hvad det var for en fugl (stor tak til Mikkel Lausten). Han havde fået kontakt til projektet omkring denne fugl som stammede fra Sverige. Den var blevet ringmærket i 2018 på øen Furö som ligger i Kalmar Sund et lille stykke øst for Oskarshamn. Fuglen bevæger sig meget rundt som det kan ses på det kort jeg har modtaget fra Zoologisk Museum. De mange data stammer fra den sender den har på ryggen. Det var også herligt at få bekræftet at det var samme fugl som jeg havde vurderet ud fra fjerdetaljer på mine billeder fra hhv. Botofte og Baragge Nebbe…. “Der er altid noget. Der er aldrig ingenting”.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

På dette sjove og ultra spændende kort kan man se hvordan den farvemærkede Rovterne med sender på ryggen har bevæget sig omkring på Langeland og andre steder under dens ophold i 2021. Så snart jeg får de helt eksakte ringmærkningsoplysninger fra Sverige/Zoologisk Museum så bringer jeg dem her på bloggen.

Det er senderen her på ryggen der sender alle de spændende data omkring fuglens bevægelser. Botofte den 5. september 2021.

Og så er tilbage til fuglene ved Baragge Nebbe for det var ikke kun Rovternerne der var spændende. En flok på hele 28 Sandløbere er det næststørste antal Sandløbere jeg har registreret på Langeland nogensinde. Den 6. september 2020 altså præcist for et år siden havde jeg 34 rastende fugle mellem Spodsbjerg havn og Løkkeby enge !!.  Af andre vadefugle kan nævnes 1 Stenvender og 5 Små Kobbersnepper.

Efter Baragge Nebbe gik turen til Spodsbjerg havn og her fortsatte løjerne med gode aflæsninger… Jeg fandt en 2k Kaspiske Måge (A) med gul ring (7LC5) som stammede fra Litauen. Det var kun anden gang jeg havde en med ring fra Litauen i Spodsbjerg havn og hold nu fast… Netop denne fugl aflæste jeg den 24. august 2020 også i Spodsbjerg havn da den kom som juvenil…. Hvilken fantastisk tur det havde udviklet sig til. Men det var ikke den eneste Kaspiske Måge, det blev til yderligere 4 (A) fugle hhv. 2 2k og 2 juvenile. Den ene 2k var ny mens begge de 2 juvenile også var nye, så af 5 fugle var der 4 nye for 2021. Ellers fra havnen kan der berettes om 1k overflyvende Rovterne samt 4 fine trækkende Dobbeltbekkasiner.

Kaspisk Måge 2k (A) (7LC5) er en stor kraftig fugl og jeg formoder det drejer sig om en han. Spodsbjerg havn den 6. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (7LC5). Den var meget forsigtig og kom kun tæt på i ganske på sekunder. Spodsbjerg havn den 6. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil (7LC5). Her ses den for lidt mere end et år siden. Spodsbjerg havn den 24. august 2020.