LIDT HAR OGSÅ RET DEN 15. NOVEMBER 2020.

Vejret var utrolig smukt og lunt i dag… temperaturen nåede helt op på 14 grader !. Bagenkop havn havde kun 3 Kaspiske Måger at byde på i dag, men når 2 af dem er nye for sæsonen, så er der jo intet at brokke over. Gengangeren var den næsten faste 2k fra juli 2020, mens de 2 nye var 1k fugle. I Spodsbjerg havn var der kun 2 sikre Kaspiske Måger som begge var gengangere…. Men så var der lige en enkelt fugl som jeg ikke rigtig ved hvad jeg skal kalde… Den er nok ikke helt ren og det var måske oplagt at sige Cactus til den.. Denne her fugl er dog meget “Kaspisk Måge agttig” med undtagelse af et meget kraftigt tegnet hoved… Men med den variation som man ser hos vores egne Sølvmåger, så må der også være en del variation hos de Kaspiske Måger. Fuglen er måske noget af det mørkeste man kan opleve hos arten ?… Hvor er det skønt man fortsat kan blive i tvivl om denne art på trods af mange herlige timer i deres spændende selskab. Ellers trak en adult Dværgmåge henover havnen i Spodsbjerg.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg: (VLCH)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Man næsten høre den kalde surt og blæse til kamp om brødet, Kaspisk Måge 1k. Bagenkop havn den 15. november 2020.

Er dette en Cactus eller er det i den mørkeste ende af spektret hvad man kan opleve Kaspiske Måge i ????. Det kan tilføjes at haletegningen, undervingerne samt kaldet passede fint på en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 15. november 2020

SORTBUGET X MØRKBUGET KNORTEGÅS FØRSTE SIKRE FUND I SKANDINAVIEN, BARAGER NEBBE DEN 23. OG 28. OKTOBER 2020 DEN 15. NOVEMBER 2020.

I et tidligere opslag fra den 23. oktober 2020 skrev jeg om et hybridpar mellem Sortbuget og Mørkbuget Knortegås med 2 unger som jeg fandt ved Barager Nebbe syd for Spodsbjerg på Langeland. Jeg fandt dem i en flok på lige over 100 fugle som kom trækkende og landede, i forhold til hvor mange fugle jeg har set trække i efteråret er det ganske få der er gået ned. Lidt overraskende blev fuglene genfundet den 28. oktober 2020 af Peder Rasmussen fra Svendborg, hvor jeg også havde mulighed for at se dem igen. Normalt er Barager Nebbe ikke et sted hvor fuglene bliver gennem længere tid, der var også kun ganske få andre Mørkbuget Knortegæs i området ved den anden observation. Hybridfamilien lå også helt alene og måske er de blevet i området pga. at ungerne har været trætte og udmattede efter et langt træk ?. 

Jeg skrev også dengang den 23. oktober 2020 at jeg antog det var første sikre fund for Danmark. I DOF-Basen er der i perioden 2002-2015 7 indtastninger af 6 mulige fugle (til og med den 10. november 2020) . Selv om der ikke er angivet alder på alle fuglene, så ser det ud som om det har drejet sig om adulte fugle. Ved de fleste af fundene virker det som om der en en vis usikkerhed omkring dem (min tolkning), hvilket er meget forståeligt, da det er meget vanskeligt/umuligt at bevise det drejer sig om hybrider. Det er derimod med fundet fra Barager Nebbe beviseligt at det drejer sig om hybrider (altså ungerne), da det er det første familie fund i Danmark. Jeg også forsøgt at få et overblik over om der er fund fra det øvrige Skandinavien af sikre hybridfund. Men hverken Finland (er godt nok ikke en del af Skandinavien. Venter evt. på flere oplysninger herfra), Norge eller Sverige har sikre fund, dog har Sverige et fund af en Sortbuget Knortegås som stod sammen med 3 ungfugle, hvilket måske kunne være et hybridfund. Men da den anden forældre ikke var der er det umuligt at konkluderede noget med sikkerhed. Så med de oplysninger jeg har modtaget fra det øvrige Skandinavien/Norden samt selv kunne finde i DOF-basen er fundet fra Langeland det første sikre i Danmark samt Skandinavien/Norden !.

En stor tak til Alexander Hellquist, Geir Mobakken samt Mika Bruun for oplysninger fra Sverige, Norge og Finland. 

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

Først sikre fund i Danmark og Skandinavien af et hybridpar mellem Sortbuget x Mørkbuget Knortegås med 2 1k. Barager Nebbe den 23. oktober 2020.

Her ses den Sortbugede Knortegås (hannen) med sine 2 hybridunger på hver sin side. Barager Nebbe den 23. oktober 2020.

TÅGE, HAVGUS OG LIDT SOL… DE KASPISKE BLEV SELVFØLGELIG TJEKKET PÅ LANGELAND DEN 14. NOVEMBER 2020

Sydspidsen var i dag indhyldet i havgus, mens Spodsbjerg svingede lidt mere frem og tilbage… Jeg lagde ud nede i havgusen i Bagenkop havn og på trods af meget ringe aktivitet blandt fiskerne og få måger, så blev der alligevel presset Kaspiske Måger ud af det. 2k fra den 13. juli 2020 var fortsat i Bagenkop og den ligner en fugl der har lyst til at blive længe i området. Blandt dagens 3 1k var der blot en enkelt ny fugl… Dog var (VLHK) efter nogle dage i Spodsbjerg havn taget en tur til Bagenkop. Her har jeg også tidligere på efteråret set den ved et par lejligheder. Jeg blev dog hurtigt træt af den kolde havgus, skal jo til at tænke på mit gamle korpus, så jeg smuttede hurtigt mod varmere himmelstrøg i “sunny” Spodsbjerg. Her var der også lidt måger at kigge igennem og samlet kom jeg op på 5 fugle, hvoraf de 3 var nye for sæsonen. Især en adult fugl fik smilet frem, dem er der langt i mellem på denne årstid, den rastede kortvarigt på den nordlige mole, hvorefter den trak mod Ø og blev ikke set mere denne dag. De 2 andre nye fugle var 1k fugle. Ellers skal blot nævnes en 1k overflyvende Dværgmåge som Kjeld spottede til os da han også var på mågetur i dag. 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH)

Aflæsning af Kaspisk Måge i Bagenkop havn: (VLHK)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En rigtig smuk 1k Kaspisk Måge, som har besøgt begge havne tidligere. Bagenkop havn den 14. november 2020.

Her en anden også ret smuk 1k Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 14. november 2020.

Dagens bedste Kaspiske Måge var denne adulte fugl. De gamle fugle er ret fåtallige på denne årstid i min region, det var dog den 4. adulte fugl i år i Spodsbjerg, mens der er registreret 12 i Bagenkop havn i 2020. Spodsbjerg havn den 14. november 2020.

 

DER MÅTTE KÆMPES TIL DET SIDSTE…DEN 13. NOVEMBER 2020.

Endelig brød solen for alvor igennem det tunge og disede vejr der de seneste dage har præget Øhavet. Jeg tog atter på havnetur og lagde ud i Bagenkop havn, hvor der var overraskende stille og det endda selv om jeg var forbi i to omgange. Det blev blot til en Kaspisk Måge, nemlig den 2k som jeg både så i Bagenkop og Spodsbjerg i går.. den var atter tilbage i sin favorithavn. Da det virkede svært i Bagenkop i dag, besluttede jeg at resten af dagen skulle foregå i Spodsbjerg havn. Det viste sig at være en god beslutning da der var flere fugle heroppe. Jeg måtte dog også kæmpe her, da jeg til at starte med blot kunne finde den tilbagevendte 1k (VLHK). Men alt kommer jo som bekendt til den der venter og i det sene smukke eftermiddagslys begyndte der at ankomme fugle. Det blev til yderligere 5 1k fugle, hvoraf de 3 var nye. De 3 nye 1k fugle opførte sig helt klassisk som nye fugle gør når de ankommer første gang til en havn. De opholder sig i perferien af området og er overhovedet ikke interesseret i mit brød. 

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLHK), (VLHC) og (VLHJ).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

“Ude godt hjemme bedst” Denne 2k Kaspiske Måge så jeg både i Bagenkop og Spodsbjerg i går og i dag var den så tilbage hvor det hele startede den 13. juli 2020. Bagenkop havn den 13. november 2020.

To af dagens 3 nye 1k Kaspiske Måger kunne ikke blive helt enige om hvem der “ejede” begge pæle. Spodsbjerg havn den 13. november 2020.

VLHK fløj gennem de sidste solstråler på denne smukke fredag på Langeland. Spodsbjerg havn den 13. november 2020.

ENDNU EN AF DE SJOVERE DAGE I DE LANGELANDSKE HAVNE DEN 12. NOVEMBER 2020.

Endnu en dag med tungt og gråt vejr… dog kiggede solen frem et par gange gennem skyerne sidst på formiddagen.. Og i modsætning til i går var det ikke særlig koldt. Jeg forsøgte mig med en “copycat” og valgte samme taktik som i går.. Havet ud for Kelds Nor var dog ikke særlig indbringende, blot var der en lille gruppe på 4 adulte Dværgmåger som var værd at nævne. Bagenkop havn bød på både gengangere og nye fugle blandt de Kaspiske Måger… Gengangerne var hhv en 3k fugl fra den 10. august 2020 og en 2k fra den 13. juli 2020. Sidstnævnte har primært opholdt sig i Bagenkop, men er også set i kortere tid i Spodsbjerg havn. Gennem årene har jeg oplevet mange gange hvordan fuglene kan flyve mellem havnene, men i dag genfandt jeg 2k fuglen lidt hurtigere end normalt. I dag kom den flyvende ind i Bagenkop havn kl. 11.33 og var her ca. en lille time inden den forsvandt igen. Men allerede kl. 16.05 havde jeg “visuel kontakt” med den igen, da jeg genfandt den i Spodsbjerg havn !!.. Så fedt at kunne følge de enkelte individer med eller uden ringe. De nye fugle var 3 1k fugle, dem fra i går var allerede væk igen. Spodsbjerg havn var også rigtig fin i dag, især da jeg genfandt “gamle venner” som jeg ikke havde set længe. I Spodsbjerg var alt næsten gengangere på nær to fugle og det fordelte sig således… 3 2k fugle (2 nye) samt 4 1k (alle gengangere). Nu skulle man jo så tro jeg var lidt skuffet over at alle de unge var gengangere, men da 2 af dem var fugle Kjeld og jeg havde ringmærket i løbet af sommeren og som jeg ikke havde set længe, så der var næsten ikke et øje tørt… vi er jo bløde mænd vi mågefolk. Især var jeg glad for at gense VLHK som jo har mine initialer samt VLHJ som havde været på tur. VLHK blev ringmærket i Spodsbjerg havn og jeg har også set den i Bagenkop havn, min sidst observation af den var den 20. september 2020 i Spodsbjerg havn. VLHJ som vi ringmærkede den 9. august 2020 i Spodsbjerg havn nåede også at besøge begge de Langelandske havne inden jeg så den sidste gang i Spodsbjerg havn den 18. september 2020. Herefter var den forsvundet indtil den blev aflæst af Lars Adler Krogh den 23. oktober 2020 i Rødvig havn på Stevns… og nu er den så tilbage i Spodsbjerg !!! FÅÅÅK det er sgu sejt.  Dagen bød også på lidt hybrider mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge de såkaldte Cactus i begge havne. 

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Spodsbjerg: (VLHC), (VLHK) og (VLHJ).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne 2k Kaspiske Måge (ankom 13. juli 2020 i Bagenkop) kom flyvende syd  fra og ind i Bagenkop havn kl. 11.33. Efter en time var den atter forsvundet. Bagenkop havn den 12. november 2020.

Klokken 16.05 havde jeg atter “visuel kontakt” med den samme 2k Kaspiske Måge som jeg så i Bagenkop havn kl. 11.33, denne gang var det bare i Spodsbjerg havn den havde slået sig ned. Spodsbjerg havn den 12. november 2020.

En helt klassisk 1k Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 12. november 2020.

VLHK var atter tilbage efter den ikke havde været set siden den 20. september 2020 i Spodsbjerg havn. Spodsbjerg havn den 12. november 2020.

Endnu en Kaspisk Måge (VLHJ) vender hjem. I perioden fra den 12. august til den 18. september 2020 aflæste jeg den i alt 10 gange hhv. 8 gange i Spodsbjerg havn og 2 gange i Bagenkop havn. Den 23. oktober 2020 blev den aflæst i Rødvig havn og nu er den så atter tilbage på Langeland. Spodsbjerg havn den 12. november 2020. 

 

BACK IN BUSINESS – 17 KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 11. NOVEMBER 2020.

Det blev s.. en lidt bedre mågetur end jeg havde regnet med…indrømmet. Jeg lagde ud på den sydlige del med en lille havobs ved Fyret i Kelds Nor, hvor jeg fik 3 1k trækkende Kaspiske Måger (nye) plus 22 Dværgmåger (18 Ad plus 4 1k)… så humøret var i top inden Bagenkop havn skulle gennemtjekkes. Havnen var også i hopla for første gang i lang tid. Jeg havde ikke mindre end 9 Kaspiske Måger som fordelte sig på følgende måde: 1 3k (genganger fra den 10. august 2020, men på det seneste meget ustabil), 2 2k (1 genganger fra den 13. juli 2020 (sidst jeg så den var den et smut i Spodsbjerg havn) plus 1 ny) samt 6 1k som alle var nye (den ene dog set i Spodsbjerg havn den 2. november 2020 og vil ikke tælles med i den samlede års total)… nu var det pludselig noget ved at være ude i det lidt råkolde vejr hele dagen. Spodsbjerg havn kunne jeg også lige nå inden det blev mørkt og her var der sørme også kommet lidt gang i de Kaspiske Måger. Havde jeg haft lidt mere tid kunne det måske være blevet til flere end de 5 jeg så, men jeg skal ikke klage, de fordelte sig således 1 3k (ny), 2 2k (nye) 2 1k (1 genganger, den ringmærkede VLCH og 1 ny). Det blev altså til hele 14 (13, se bemærkning under 1k i Bagenkop havn) nye fugle ud af 17 fugle, det er godt nok godkendt… så skønt sæsonen ikke er slut endnu. Iøvrigt var der en 1k Cactus i begge havne, den i Spodsbjerg havn var en genganger som har holdt til igennem længere tid. 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Lidt kraftig næbbet samt stor 1k Kaspiske Måge hvilket tyder på det drejer sig om en han. Bagenkop havn den 11. november 2020.

Flere af dagens ungfugle (Kaspisk Måge) i Bagenkop rastede kun kortvarigt og primært yderst ude på stenmolen. Bagenkop havn den 11. november 2020. 

Denne 1k Kaspiske Måge havde jeg tidligere registreret i Spodsbjerg havn den 2. november 2020. Bagenkop havn den 11. november 2020.

EN DAG MED EN OVERRASKENDE VILD AFSLUTNING DEN 8. NOVEMBER 2020

Da disen lettede udviklede denne søndag sig til en utrolig smuk dag med blå himmel og sol og næsten ingen vind…. Jeg valgte at starte i Spodsbjerg som første stop på hvad jeg troede skulle blive en lang og dejlig dag på den lange Ø. I disen og senere på den blå himmel dukkede den ene flok Bramgæs op efter den anden og pludselig meget højt til vejrs også 16 Dværgmåger (12 Ad og 4 1k). I havnen var der en 1k Kaspisk Måge, som i første omgang lugtede af en ny fugl, men men arkivet afslørede den var forbi havnen den 27. oktober 2020. Mens jeg nød dagen opdagede jeg at jeg havde været efterspurgt, da der havde været mange forgæves forsøg på at ringe til mig. Jeg havde intet hørt, da mobilen var på lydløs. Et hurtigt opkald til Ulf E. Møller, som blot sagde hvornår kan du være i Nyborg der er “Isabellatornskade” på Lolland. Spodsbjerg-Tårs færgen var netop sejlet og der var ikke mange timer at arbejde med. Den gamle Toyota fik nogle tæsk og inden jeg så mig om stod jeg sammen med Ulf og så på fuglen som rastede ved Bredfjed ikke langt fra Kramnitse, hvor jeg for en del år siden så en Nonnestenpikker. Min mærkelige krøllede hjerne kom til at tænke på Eli Wallach måske nok bedre kendt som Tuco fra den fantastiske western “Den gode, den onde og den grusomme, da fuglen lignede den mest sjældne af de to “Isabelleatornskader” Turkestantornskaden.. Så mit bidrag til bestemmelsen må blive et kælenavn… Tuco. Jeg nåede desværre ikke at få billeder af fuglen, da der ikke var fotolys da vi ankom, men der var jo allerede taget fine billeder af den. Men pyt vi fik set denne sjældne gæst hvilket var det vigtigste.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

15 af de 16 Dværgmåger kunne komme med på billedet. Spodsbjerg havn den 8. november 2020.

Denne 1k Kaspiske Måge havde jeg set engang tidligere i Spodsbjerg havn den 27. oktober 2020 og så ellers igen i dag. Spodsbjerg havn den 8. november 2020.

DEJLIG DAG I BAGENKOP HAVN DEN 7. NOVEMBER 2020.

Bagenkop havn vågnede endelig lidt op igen… dog startede havnen total tom for Kaspiske Måger.. Men så var det jo godt der kom lidt andet forbi som man kunne hygge sig med. Dagens overraskelse var en fin Hvidsisken som fløj rundt med 7 Gråsiskner. Den var ikke fotogen, men nem at plukke ud med sin næsten helt hvide underside og sin flot hvide overgump. Ikke siden jeg fandt en masse Hvidsiskner ved Spodsbjerg i vinteren 2017/2018 har jeg set arten på Langeland, således var det også min første obs på den sydlige del. Ellers blev det også til 2 overflyvende Traner inden jeg atter rettede fokus på mågerne. Og da der kom lidt gang i fiskerne så begyndte der at dukke lidt Kaspiske Måger op. Jeg fik fundet 4 1k samt  1 3k og de var alle nye for sæsonen, så det var hele ventetiden værd. Herefter kørte jeg til en relativ mågetom Spodsbjerg havn og da jeg ikke engang efter en time kunne finde den (de) ret faste Kaspiske Måger, så var der dømt fodbold i flimmeren resten af dagen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En 3k Kaspisk Måge… dem bliver jeg aldrig træt af. Bagenkop havn den 7. november 2020.

Afvigende 1k Kaspisk Måge. Bemærk det lidt sjove og lange næb. Bagenkop havn den 7. november 2020.

Jeg har væltet mig i sene Husrødstjerter i de to havne her i oktober/november 2020. Her ses en hunfarvet fugl. Spodsbjerg havn den 7. november 2020. 

 

TO SLØVE MÅGEDAGE I SPODSBJERG HAVN DEN 5. OG 6. NOVEMBER 2020.

Jeg har ikke lige haft så meget tid til at tjekke grundigt op på mågerne de seneste dage og mine to korte besøg i Spodsbjerg havn har heller ikke været særlig indbringende. Igår den 5. november var det kun den faste 1k Kaspiske Måge (VLCH) der var hjemme samt “min” udfordrende 1k Cactus. Og det blev ikke meget bedre idag den 6. november 2020, dog dukkede 2k Kaspisk Mågen (VLHT) op og gjorde (VLCH) selskab som selvfølgelig også var på plads. I morgen håber jeg på en mere indbringende dag.

Aflæsning af Kaspisk Måge den 5. november 2020: (VLCH).

Aflæsning af Kaspisk Måge den 6. november 2020: (VLCH) og (VLHT).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Cactus 1k. Spodsbjerg havn den 5. november 2020.

I mangel på Kaspiske Måger nød jeg lidt de lokale og lidt afvigende Sølvmåger. Spodsbjerg havn den 6. november 2020.

TILBAGE PÅ HJEMMEBANEN DEN 4. NOVEMBER 2020.

Efter hitturen var sovet ud var jeg atter på farten, jeg kunne jo ikke svigte mit mågeprojekt. Lidt som frygtet var det dog en tynd kop te på Langeland i dag, da vinden var alt for kraftigt. Bagenkop var igen tom for måger, så jeg opgav hurtigt. I Spodsbjerg fik jeg sparket to Kaspiske Måger op som begge var gengangere hhv en 2k (VLHT) og en 1k (VLCH).

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLHT) og (VLCH)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

VLCH er som en loyal Cocker Spaniel, altid hjemme og glad for mit brød. Spodsbjerg havn den 4. november 2020.

VLHT er mere som en Kat den kommer og går. Spodsbjerg havn den 4. november 2020.

“Klassens frække dreng” vil skide på hvad jeg kalder den… Jeg er forsat mest stemt for en Cactus, dens stemme er fx. ikke klassisk Kaspisk. Spodsbjerg havn den 4. november 2020.