EN AF DE RIGTIGE GODE DAGE, HVOR ALT SPILLER ! DEN 9. SEPTEMBER 2020.

Der er bare dage der er bedre end andre og sådan en dag havde jeg fra sidst på aftenen i Spodsbjerg havn… Inden det blev godt måtte jeg dog vente i timevis på fugle og bedre vejr.. Men det var ventetiden værd, for sidst på eftermiddagen stoppede regnbygerne og det klarede op og solen brød igennem og det væltede ind med Kaspiske Måger henunder aften, hele 22 juvenile/1k blev det til !!. Og de havde en af de dage hvor de overhovedet ikke var bange eller nervøse for at stå total tæt på mig… Jeg var nærmest omringet til tider af kaldende og tiggende Kaspiske Måger !!! Ud af de 22 fugle kunne jeg presse 7 nye fugle, så der var altså godt med gengangere på denne smukke efterårsaften. Pludselig omkring klokken 18.30 landede der en juvenil/1k Baltisk Sildemåge lige foran mig… det viste sig det var samme fugl som jeg fandt her den 29. august 2020 og som jeg genfandt i Bagenkop den 31. august 2020… Hvor er det bare vildt at kunne følge et enkelt individ sådan og samtidig undres over hvor den er når når man ikke ser den. Stor tak til “mågeguderne” for at gøre 2020 til en fantastisk mågerejse, med masser af ny inspiration og tanker om hvordan de bevæger rundt omkring på Langeland. Om aftenen da jeg skulle til at køre hjem omkring klokken 20, væltede det rundt med Hvide Vipstjerter i store flokke i den nordlige del af havnen. Utroligt at se dem løbe rundt på asfalten og drikke vand af de små vandpytter, samlet har der rastet omkring 250 fugle !!. 

Aflæsninger af Kaspiske Måge: VLHK, VLCE, VLHJ,VLHT og P1R0.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Baltisk Sildemåge 1k.  Jeg blev atter overrasket over hvor lille den er i forhold til de andre måger, både Sølvmågerne og de Kaspiske Måger er rene kæmper sammenlignet med denne lille feminine måge. Spodsbjerg havn den 9. september 2020.

Kaspiske Måger i det sidste aftenlys. Spodsbjerg havn den 9. september 2020.

 

 

 

HVEM ER JEG OG HVORFOR ER JEG IKKE…DEN 8. SEPTEMBER 2020.

Spodsbjerg havn blev tjekket om eftermiddagen og jeg følte mig godt underholdt samt max udfordret… Igen var der “Cactus” fugle samt fugle der virkelig balancerede på en hårfin grænse… Fugle der måske ville blive bestemt med sikkerhed hvis Liverpool lige havde slået Everton stort og omvendt kaldt en sikker hybrid hvis Rolf og Munken manglede den og jeg kunne beholde min 1. plads på DK-artslisten på en teknisk genistreg. Da jeg i modsætning til SU kun har få timer til at afgøre hvad jeg vil skrive i dagens opdatering af Kaspiske Måger på Langeland i 2020, så bliver det en slags lynskak i feltbestemmelse. Der var især to fugle i dag, hvor det både kunne blive en dreng eller en pige… Især fugl 1 kunne nok gå som en Kaspisk Måge, mens fugl 2 nok mere hænger i en tynd tråd og mest ligner noget der skal over i “Cactus-land”…  Men da jeg hverken har Hans Pilgaard eller en ven jeg kan ringe til og hellere vil have 50.000 kr end slet ingenting undlader jeg at bestemme disse to fugle.. men døm selv !!!

Heldigvis kom der også godt med klassiske Kaspiske Måger ind da en kutter kom hjem med en masse måger hængende efter sig. Det skal lige tilføjes der kun var en Kaspisk Måge i havnen indtil kutteren kom hjem. Samlet kom der 7 fugle ind, hvoraf de 5 var nye for 2020 sæsonen. Dagens høst var altså på 8 juvenile Kaspiske Måger, lidt Cactus fugle samt et par som kan være både det ene og det andet.

Aflæsninger i Spodsbjerg havn af Kaspiske Måger: P1R0 og VLHK.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

TAG DIG SAMMEN KNUDSEN !!!  Spodsbjerg havn den 8. september 2020.

Fugl 1. Er jeg en bangebuks når jeg ikke bestemmer denne fugl med sikkerhed ?? eller blot en sur gammel mand ? !!! Fuglen har bla. påfaldende brede hvide kanter på dækfjerne. Spodsbjerg havn den 8. september 2020.

Fugl 1. Halen er som snydt ud af næsen på en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 8. september 2020.

Fugl 2… Er bekymret over det “sovseplettede” hoved. Spodsbjerg havn den 8. september 2020.

Fugl 2. Igen en fin overside og hale til en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 8. september 2020.

ENDNU FLERE “CACTUS´ OG FÅ NYE KASPISKER MÅGER DEN 7. SEPTEMBER 2020.

Jeg nåede efter arbejde at få tjekket begge de to Langelandske havne Bagenkop og Spodsbjerg… Det virker som om der er begyndt at ankomme endnu flere hybrider mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge på det seneste, såkaldte Cactus fugle. Flere af dem har fine hvide undervinger og en god stemme som Kaspiske Måge. Men deres jizz passer ikke på klassiske Kaspiske Måger, især er hovedformen forkert samt derudover virker hovedet påfaldende stort. Desuden er de også meget stribet i hovedet. Det er nok noget man skal være opmærksom på de kommende år, hvor det tyder på der kommer en del flere hybrider. I Bagenkop var der dog 4 ægte Kaspiske Måger, men blot 1 ny… alle fugle var juvenile. I Spodsbjerg var det også småt med nye fugle, her var blot 3 nye ud af 9 Kaspiske Måger og som i Bagenkop var alle juvenile.  Samlet har jeg nu i 2020 registreret 443/446 forskellige individer, hvoraf de 364/367 er juvenile/1k fugle som alle er set siden den 10 juli 2020.

Aflæsninger i Bagenkop havn: P3R4.

Aflæsninger i Spodsbjerg havn: P1R0, VLHK, VLHJ.

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Bagenkop havn ialt: 237 Kaspiske Måger.

Ad 4k+ 4k 3k 2k Juv/1k
8 2 5 12 35 175

Spodsbjerg havn ialt: 204 Kaspiske Måger.

Ad 3k 2k Juv/1k
1 2 12 189

Siø ialt: 1 Kaspisk Måge.

2k
1

Søndenbro ialt: 1 Kaspisk Måge.

Juv/1k
1

Kelds Nor ialt: 2 Kaspiske Måger.

Juv/1k
2

Baragger Nebbe ialt: 1 Kaspisk Måge.

Juv/1k
1

Kaspiske Måge 1k. Bagenkop den 7. september 2020.

DET STØRSTE ANTAL SANDLØBERE JEG NOGENSINDE HAR SET PÅ LANGELAND DEN 6. SEPTEMBER 2020.

Efter jeg havde fået ordnet mine mågeregistreringer var jeg forsat opsat på lidt mere pip, så jeg tjekkede stranden nord for Spodsbjerg havn op til Løkkeby enge. Egentlig havde jeg tænkt der kunne løbe lidt Gule Vistjerter samt Hvide Vipstjerter rundt som jeg kunne tjekke.. men jeg blev overrasket af 34 juvenile Sandløbere, det største antal jeg nogensinde har oplevet på Langeland. Det må have drejet sig om fugle fra den sibiriske ynglebestand, da jeg næppe vil tro fugle fra den Grønlandske bestand kommer forbi Langeland. Langs stranden så jeg også en Rødrygget Tornskade, som jo let kan blive den sidste man ser i år. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright. 

Dagens overraskelse var de mange Sandløbere der rastede på stranden nord for Spodsbjerg havn den 6. september 2020.

Den sort/hvide overside minder om et skakspil. Spodsbjerg den 6. september 2020.

Det var som at være tilbage på den jyske vestkyst igen. Spodsbjerg den 6. september 2020. 

Arten kunne vist også kaldes “Sandgraver”. Spodsbjerg den 6. september 2020.

Bemærk den smukke ferskenfarve på brystet som er typisk for de unge Sandløbere. Spodsbjerg den 6. september 2020.

Måske min sidste Rødrygget Tornskade i år ?. Spodsbjerg den 6. september 2020.

 

ENDNU EN DAG MED MANGE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 6. SEPTEMBER 2020.

Forventningerne til at se mange Kaspiske Måger i dag var lidt i bund på trods af det er rekordår for arten på Langeland i 2020… Men som så ofte før når man ikke regner med noget særligt, så sker det alligevel. Jeg var lidt sent ude i dag, men lige som jeg ankom til Bagenkop havn kom der en enkelt kutter ind og det var mit held i dag. Kort for inden havde jeg set 3 gengangere, men båden slæbte lige 5 nye juvenile med ind, den ene var dog ikke ny i den samlede total for 2020, da jeg tidligere har haft den i Spodsbjerg havn. Fordelingen var 1 3k (genganger fra den 8. august 2020) samt 7 juvenile. Det fik jo smilet frem hos undertegnede og troen på der også var lidt fugle i Spodsbjerg havn. Og igen blev jeg belønnet, af de 7 juvenile fugle jeg så var der 4 nye nye ind. Så på en dag hvor forventningerne var i bund var det jo bare kanon med 9 nye fugle (8 – 1 dog set i Spodsbjerg før).

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Bagenkop havn: P3R4 og VLCE.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn: P1R0.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Antallet af Kaspiske Måger blev noget forøget i Bagenkop, da denne kutter trak lidt måger med sig. Bagenkop den 6. september 2020.

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg den 6. september 2020.

 

DEN STORE HYBRID OMGANG I SPODSBJERG DEN 5. SEPTEMBER 2020.

Efter Laila Neermann og jeg havde nydt Stepphøgen ved Baragger Nebbe (hvor vi iøvrigt også havde en juvenil Kaspiske Måge (ny fugl)) gik turen til Spodsbjerg havn, hvor mågerne skulle tjekkes igennem. Der var ikke særlig mange måger i havnen da næsten alle fiskebådene var hjemme i dag. Men det afholdte os ikke for at finde lidt spændende måger. Af Kaspiske Måger var der 4 juvenile fugle, hvoraf de 2 var nye for 2020. Mere spændende var hele 3 Cactus hybrider (Kaspisk Måge x Sølvmåge) som alle iøvrigt var juvenile/1k. Den ene var den samme som jeg så den 2. september 2020 med Kjeld da vi var oppe og ringmærke i havnen. Mens dagens 2 andre fugle var nye fugle. Den fra den 2. september samt den ene af dagens to nye fugle kaldte begge perfekt som en Kaspisk Måge skal gøre, den 3. fugl forblev tavs. De to med Kaspisk Måge stemme havde også en undervinge som godt kunne sidde på en Kaspiske Måge, dog ikke så hvid som man kunne ønske sig, men dog inden for variationen hos Kaspisk Måge. 

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn: P1R0.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Cactus 1. Denne fugl dukkede allerede op den 2. september 2020, dog ikke set imellemtiden. Den kaldte som en Kaspisk Måge. Spodsbjerg 5. september 2020.

Cactus 2. Denne nye hybrid kaldte også som en typisk Kaspiske Måge. Spodsbjerg den 5. september 2020.

Cactus 3. Denne fugl blev ikke hørt og havde undervinger der bedst passede på en Sølvmåge. Spodsbjerg 5. september 2020.

Midt i mellem Sølvmåger og hybrider i dag, var der fortsat helt klassiske Kaspiske Måger. Spodsbjerg den 5. september 2020.

 

EFTERÅRETS FØRSTE UNGE STEPPEHØG PÅ LANGELAND DEN 5. SEPTEMBER 2020.

Sammen med Laila Neermann var jeg rundt på det østlige Langeland i dag, hvor vi forsøgte at finde lidt læ for den kraftige vestenvind der prægede denne smukke lørdag. Vi havde netop afsluttet en “jagt” på en overflyvende 1k Havørn øst for Spodsbjerg som vi mest havde set bagfra og i første omgang ikke rigtig kunne bestemme. Lidt “skuffede” over det blot var en Havørn, siger Laila der må da kom en spændende rovfugl i dag, og mens sætningen næsten endnu hænger i luften spotter vi en mindre Kærhøg i mellemhøjde ved Baragger Nebbe. Vi stopper brat bilen og ser straks det er en smuk ung Steppehøg, som er så frisk i dragten som den kan være…shit den var smuk. Da fuglen forsvinder bag nogle træer og et hus, kom der gang i min lille formel 1 bil og vi genfinder ret hurtigt fuglen flyvende ude over nogle marker lige nord for for Baragger Nebbe. Her ses den i godt 15 minutter, hvor den både slår ned i marken efter bytte (dog uden held) samt siddende super flot i nogle træer i en lille lund midt på marken. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Selv om jeg mest er til måger disse år, så må jeg indrømme at denne unge Steppehøg var en utrolig smuk fugl. Der blev næsten fodboldstemningen i bilen da vi fandt den. Steppehøg 1k Baragger Nebbe den 5. september 2020.

Midt ude på marken var der en mindre lund hvor den unge Steppehøg tog en mindre pause inden den forsvandt mod syd. Baragger Nebbe den 5. september 2020.

De unge Steppehøg er nok de smukkeste af de Kærhøge man kan se på vores breddegrader. Baragger Nebbe den 5. september 2020.

DE KOMMER OG GÅR… KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 4. SEPTEMBER 2020.

Ændrede taktikken lidt i dag og lagde ud med at tjekke Spodsbjerg havn i selskab med Laila Neermann og sikke en fin oplevelse vi fik os… Vi ankom til en havn med lidt Sølvmåger og blot 2 juvenile Kaspiske Måger… Men da bådene kom hjem havde de en fantastisk flok Kaspiske Måger med sig ind.. Vi havde mere eller mindre 11 fugle på engang alle juvenile og 8 af dem var nye. Fuglene virkede meget sultene, de stod lige foran os og tiggede brød, men ret hurtigt forsvinder de igen når jeg ikke har mere brød. Da vi havde set os mætte på dem satte vi kurs mod Bagenkop, og lidt som forventet var der ikke mange fugle her, hverken Sølvmåger eller Kaspiske Måger. De dage hvor vinden er kraftig som i dag i Bagenkop er der næsten aldrig fugle inde, da der ikke er folk ude og fiske. Men vi fandt da 4 fugle, alle var lige som i Spodsbjerg juvenile og på et hængende hår blev det til en ny fugl som lige kortvarigt var inde og kigge sig omkring inden den trak videre. En tur til Kelds Nor inden mørket lukkede og slukkede dagen gav yderlige 2 nye juvenile Kaspiske Måger som stod mellem godt 50 Sølvmåger og Svartbage. Samlet bød den 4. september 2020 på ialt 17 fugle hvoraf de 11 var nye. 

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn: VLCA og P1R0.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Bagenkop havn: P3R4.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Nærkontakt… juvenil/1k Kaspisk Måge Spodsbjerg havn den 4. september 2020.

KUN TID TIL EN HAVN I DAG DEN 3. SEPTEMBER 2020.

Jeg måtte desværre opgive at nå Bagenkop havn i dag pga. arbejde m.m… men Spodsbjerg havn blev vendt grundigt og det var igen ganske indbringende. Jeg tror i disse dage, at der er et stort gennemtræk, da alle ikke ringmærkede fugle var nye Kaspiske Måger i forhold til igår, ganske imponerende. Samlet så jeg 10 fugle, på nær den ringmærkede 2k fugl var alle juvenile fugle. Samlet fik jeg 6 nye juvenile Kaspiske Måger. Det er interessant at iagttage flere af de nye fugle, de lander ofte på sydøstmolen og flere af dem raster kun kortvarigt inden de atter smutter, for aldrig at blive set igen. Indtil nu er kun 1 af vores 15 fangne fugle her på Langeland blevet genmeldt andre steder fra (Tyskland), gad vide hvor de og alle de andre fugle opholder sig. Der er foreløbig meget små tal fra det øvrige Danmark, mens der bare bliver ved med at komme fugle til Langeland. 

Ringmærkede Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn: P1R0, VLHT, VLHK og VLCE.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1. vinter. Spodsbjerg havn den 3. september 2020. 

MÅGER, MÅGER… JEG KAN IKKE FÅ NOK DEN 2. SEPTEMBER 2020.

Jeg havde en aftale med Kjeld T Pedersen om at vi skulle prøve at fange lidt Kaspiske Måger på Langeland i dag… så vi mødtes om formiddagen i Bagenkop havn. Mågerne var desværre ikke helt med på ideen, da de ikke rigtig ville komme hele vejen ind i havnen. Dette var egentlig ikke så overraskende, mange af de nye Kaspiske Måger stopper op ved havneindløbet efter de har fløjet efter en kutter og raster kun på stenmolen, inden de atter atter forsvinder. Men på trods af vores manglende held med at fange nogen, så fik vi alligevel noteret 9 fugle. Aldersfordelingen var 1 2k (ny fugl) og 8 juvenile (5 nye fugle). Den berømte 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) rastede kortvarigt først på formiddagen. Da vi ret hurtigt indså at Bagenkop mågerne ikke ville “lege” med os drog vi videre til Spodsbjerg havn. Her fangede Kjeld blot få minutter efter vores ankomst en meget fin 1k hun Kaspisk Måge, den blev også dagens eneste. I Spodsbjerg sås 8 juvenile Kaspiske Måger, hvoraf de 5 var nye, så det blev et fint udbytte hvad angik friske nye fugle. Nævnes skal også en 1k Sildemåge som har rastet nogle dage i havnen.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Bagenkop: P3R4.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg P1R0, VLHK, VLHJ.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

At kunne følge de Kaspiske Måger dagligt på Langeland har været et af mine største fugleønsker i rigtig mange år og hvilket fantastisk år 2020 har været… Kaspisk Måge 1k Spodsbjerg havn den 2. september. 

En af dagens mest spændende måger var denne 1k Cactus (hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge). På mange måder var den en vellignende “Kaspiske Måge”, hvor sågar stemmen passede på en Kaspisk Måge. Men næb, jizz samt flere dragtsdetaljer passede bedst på Sølvmåge. Spodsbjerg havn den 2. september 2020.